Door op 4 oktober 2016

Streep door AZC, geen reden tot feest

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat het grootste deel van de gemeenteraad heeft ingestemd om mee te werken aan een AZC in Enschede. De nood was hoog, de druk groot. Ondertussen is er veel tijd verstreken en is de situatie in de wereld aan sterke veranderingen onderhevig. Een AZC is er nog niet, en nu blijkt dat deze niet meer nodig is.

Met het bericht van afstel lijkt een einde te komen aan een roerige periode. Een periode waarin het proces verre van soepel liep en het slechtste in sommige mensen naar boven werd gehaald. Een vervelende situatie waarin mensen tegenover elkaar kwamen te staan in plaats van dat zij aan zij op zoek gingen naar mogelijkheden en onmogelijkheden.

De komst van het AZC was lang onduidelijkheid. Aanvankelijk zouden we in de raadsvergadering van 3 oktober een motie indienen om de raad zich te laten uitspreken richting COA. Ook bewoners vroegen om een actievere opstelling van de gemeenteraad. Maar vlak voor de vergadering kwam echter het bericht van afstel van het AZC voor Esmarkerveld.

Geen feestje
Het zorgt voor een nieuwe situatie. Geen AZC, maar wat dan wel? De verminderde noodzaak voor een AZC is niet het directe gevolg van een verbeterde situatie in de wereld. Nog steeds is de situatie in bijvoorbeeld Syrië schrijnend, alleen bereiken vluchtelingen Europa niet meer. Het is moeilijk te voorspellen hoe die situatie zich vervolgd. Maar duidelijk is wel dat er nog wel degelijk sprake is van een vluchtelingencrisis. In dat licht is het schrappen van het AZC zeker geen reden tot een feestje.

Ook in ons land hebben we de opvang van vluchtelingen nog niet goed op orde. Zo worstelen Overal in het land gemeenten met de opvang met statushouders. Er zitten op dit moment nog 15 duizend statushouders te wachten op een woning. In de tweede helft van dit jaar moeten er liefst 28 duizend statushouders aan een woning worden geholpen, omdat de gemeenten in de eerste helft van dit jaar niet aan de taakstelling hebben kunnen voldoen.

Benutten van onze kracht
Enschede wel, omdat we dit kennelijk goed kunnen. We slagen er in passende woonruimte te regelen en te zorgen dat mensen meedoen. De initiatieven die overal worden opgezet zijn hartverwarmend en bewonderenswaardig, en laten zien dat we in Enschede wel wat kunnen op dit vlak. Laten we die kracht dan ook inzetten, nu het COA Enschede niet nodig heeft voor vestiging van een asielzoekerscentrum.

De komende tijd gaan we bekijken hoe we in Enschede toch nog een steentje bij kunnen dragen aan de vluchtelingenproblematiek. Kunnen we wellicht bij onze goede aanpak van huisvesting van statushouders een stapje extra doen? Daarover gaan we binnenkort in discussie met de raad. Op maandag 10 oktober staat het onderwerp geagendeerd voor de vergadering van de Stedelijke raadscommissie.