Door op 9 juni 2017

SP en PvdA eisen opheldering over situatie medewerkers fietsenstalling

De gemeenteraadsfracties van de SP en de PvdA hebben een interpellatieverzoek ingediend voor de vergadering van de gemeenteraad op maandag 12 juni a.s.. Tijdens het interpellatieverzoek willen zij van wethouder Van Agteren opheldering over arbeidspositie van de medewerkers van de bewaakte fietsenstalling. De wethouder moet in het debat aangeven hoe hij er voor gaat zorgen dat er gewerkt gaat worden met rechtvaardige en redelijke arbeidsovereenkomsten.

Eind vorig jaar werd geconstateerd dat de medewerkers al vele jaren als vrijwilliger met behoud van uitkering hun werkzaamheden voor de gemeente verrichten. Stilzwijgend werd die situatie steeds voortgezet. En dat terwijl er sprake is van een reguliere baan waarvoor de medewerkers een normale arbeidsovereenkomst met een redelijk loon horen te krijgen.

Raadsvragen

De SP en PvdA stelden de gebreken aan de orde in december middels raadsvragen aan het College van B&W. Daarbij deden zij ook het verzoek op zoek te gaan naar een passende oplossing die recht doet aan de situatie zoals de gemeente in stand heeft gehouden. Nu, meer dan een half jaar later, is er nog steeds geen sprake van een passende oplossing, en lijkt het College van B&W niet te willen zorgen voor een vaste arbeidsovereenkomst voor de medewerkers.

Opheldering

De partijen willen in het debat opheldering waarom er nog steeds geen passende oplossing is voor de situatie. Ook mag de wethouder uitleggen welke acties hij nog zal ondernemen om te zorgen dat de werknemers wel krijgen daar waar zij recht op hebben.

Lees het verzoek hier.