Door op 30 april 2017

Snel aan de slag met Agenda voor Twente

De noodzaak om als 14 gemeenten van Twente samen op te trekken in het versterken van de Twente economie wordt breed gevoeld. Op de vraag met hoeveel geld dat in een Agenda voor Twente moet, moet nog overeenstemming komen. Maar één gedachte is helder: snel en voortvarend aan de slag.

Ambitieus…

Zo’n 200 raadsleden, ondernemers en vertegenwoordigers van kennisinstellingen waren op 20 april aanwezig bij de bijeenkomst van de Twenteraad bij de Universiteit Twente. Daarbij spraken ze bijvoorbeeld over het ambitieniveau van de Agenda voor Twente en de benodigde financiën.

Er ligt een voorstel vanuit de Colleges van B&W om per inwoner 7,50 euro per jaar te investeren. Voor heel Twente betekent dat zo’n 5 miljoen euro per jaar. Te investeren in het versterken van de Twentse economie om te zorgen dat we ook in de toekomst concurrerend met de rest van Nederland en de wereld kunnen zijn. Met de vorige agenda van Twente, waarbij jaarlijks 8 miljoen euro werd geïnvesteerd, zijn de opbrengsten positief gebleken.

Wat de PvdA betreft is de 7,50 euro per inwoner per jaar wat aan de magere kant. Iets meer ambitie mag wel, en dat betekent dus ook een hoger bedrag. Tegelijkertijd willen we ook graag dat alle gemeenten mee doen. Balanceren dus tussen iedereen meekrijgen en de hoogst haalbare ambitie.

…en betaalbaar

Maar die hogere ambitie moet ook op te brengen zijn, en daar hoort de vraag bij: hoe betaal je dat? Voorheen werd de Agenda van Twente betaald uit het dividend van afvalverwerker Twence. Die constructie is niet langer houdbaar. En dus moet het geld uit de reguliere gemeentelijke begroting komen.

Bij de aankomende Zomernota zullen we kritisch moeten kijken wat we wel en niet doen en of er ruimte ligt om dat bedrag nog wat omhoog te krijgen. En dat is een moeilijke afweging die we met zorgvuldigheid moeten maken. Er liggen immers nog wel meer uitdagingen, bijvoorbeeld in het sociale domein.

Snel aan de slag

Maar of het bedrag nou 7,50 euro wordt of meer, we zullen in ieder geval snel aan de slag moeten. De ontwikkelingen in de wereld gaan snel en de uitdagingen die we in Twente hebben op het gebied van economie en werkgelegenheid zijn stevig.

Want ons betreft dus: genoeg gepraat, en vooral snel en voortvarend aan de slag om goede en belangrijke dingen voor onze regio waar te maken.