Door op 3 oktober 2016

Schriftelijke vragen over lekkages leidingen en boorputten AKZO

Er is in de afgelopen veel tijd onrust ontstaan over lekkages van pekel en olie bij oude boorputten van AKZO.

Daarom organiseerden we op 13 september in stadsdeel West een extra bijeenkomst met als doel duidelijkheid te krijgen over deze lekkages. Het gaat om een groot gebeid waar al decennia lang zout wordt gewonnen. De presentatie van AKZO deze avond riepen bij ons en andere fractie alleen maar meer vragen op.

Reeds in 2013 heeft toenmalig fractielid Kenan Boz in de stadsdeelcommissie West vragen gesteld over een lekkage. Een jaar later stelde ook André Boersma vragen. Alles leek onder controle, maar nu blijkt dat er op grote schaal sprake was en is van lekkages.

Inwoners van Enschede (en van de regio) maken zich steeds meer zorgen over wat er in de diepe ondergrond gebeurt. Daarom moet de onderste steen maar eens boven komen.
Het is de hoogste tijd om een duidelijk historisch verhaal te krijgen, zowel om duidelijkheid te kunnen geven aan de inwoners, als om een basis te hebben voor daadkrachtige acties naar de toekomst toe.

Daarom hebben we samen met GroenLinks, EnschedeAnders, SP en D’66 uitgebreide schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. We hopen daarmee een zo volledig mogelijk beeld te krijgen. We wachten de antwoorden af.

De schriftelijke vragen kunt u hier lezen.