Door op 31 januari 2014

Schoolklassen moeten weer met de bus naar de stad kunnen

Tijdens de PvdA bijeenkomst met Diederik Samsom op 26 januari in het Stroinkshuis begrepen wij van aanwezigen dat er problemen zijn met de deelname van scholen aan culturele activiteiten in het stadscentrum. Veel van dergelijke activiteiten – of het nu gaat om een bezoek aan museum Twentse Welle, aan Concordia of de Reisopera – vinden namelijk plaats op locatie, over het algemeen in of rond het centrum van de stad. Dan moet je overdag met een bus vol leerlingen naar die locatie toe. Met de invoering van de OV chipkaart en het verdwijnen van de strippenkaart blijkt dat in de praktijk niet mogelijk.

Wij begrepen dat dit bij andere scholen zo veel mogelijk wordt opgelost door ouders met eigen auto’s de kinderen te laten vervoeren. Deze oplossing werkt niet overal, omdat lang niet alle ouders een auto (beschikbaar) hebben. Ik begreep dat ook scholen in de Wesselerbrink hiermee te maken hebben. Daarom heb ik op dinsdag 28 januari over dit probleem in de stadsdeelcommissie Zuid vragen gesteld aan stadsdeelwethouder Ed Wallinga. Ik vroeg of de wethouder bekend is met deze vervoersproblemen en of nagedacht is over oplossingen.

De wethouder meldde niet bekend te zijn met het probleem. Bij het overleg met de scholen is het nooit op tafel gekomen. Hij vindt de oplossing om vervoer te regelen met auto’s van ouders geen goede, gezien onduidelijkheid over de inzittendenverzekering en gevolgen bij letselschade. Hij zegde toe het te bespreken met de scholen en met een oplossing te komen. Wat de wethouder betreft, moeten leerlingen gewoon met de bus naar de stad kunnen. Daarnaast is het de bedoeling dat cultureel-educatieve activiteiten zo veel mogelijk op de scholen zelf plaatsvinden. Daar is juist dit jaar een start mee gemaakt.

Goed om te horen dus. We hopen op een snelle oplossing voor het busvervoer, zodat de klassen weer net als voorheen met de bus naar het stadscentrum kunnen reizen.