Door op 24 maart 2017

Regeling groene leges moet leiden tot bewuste keuzes

De Groene Leges is een unieke regeling, waar we trots op mogen zijn als Enschede. De evaluatie heeft uitgewezen dat er in de stad behoefte is aan een regeling als deze. De PvdA is voorstander van regelingen die bewoners aansporen om duurzame keuzes te maken in het leven.

Kanttekeningen

Toch zijn er kanttekeningen te maken over de uitvoering van de regeling. Die verdient namelijk geen schoonheidsprijs. Het aan-uit zetten van de regeling, omdat het plafond bedrag al binnen twee maanden was bereikt, helpt niet in de communicatie naar de inwoners en bij een betrouwbare overheid.

Maar de vraag, hoe moeten we nu verder, is nog lastig te beantwoorden. De PvdA ziet graag dat we breder kijken naar het vraagstuk rondom duurzaamheid. Niet alleen naar deze regeling. Dit ouden we kunnen doen bij de behandeling van de Zomernota, de voorbereiding van de begroting voor 2018.

Meer impact, meer voordeel

Als we verder gaan met de groene legesregeling, dan ziet de PvdA graag dat de korting op de leges zo wordt opgebouwd dat hoe hoger de duurzaamheidsmaatregelen, hoe hoger de korting. Verder moeten bedrijven in Enschede ook bevraagd worden over hun bijdrage aan een duurzamer en groener Enschede, moeten we kijken hoe we bestaande bouw kunnen verleiden tot besparende maatregelen en krijgen we nog de uitkomsten van Enschede Wekt Op.

Daarnaast zijn wij benieuwd hoe de regeling van de groene leges zich verhoudt tot de initiatieven die van inwoners zelf ontstaan, zoals Duurzaam Bolhaar en Enschede Energie. Dit hebben we de wethouder gevraagd helder te maken.

Wat de PvdA betreft gaan we door met het verduurzamen en vergroenen van Enschede. Maar dan in een bredere aanpak, waarbij we een totaalpakket ontwikkelen voor de stad. Die moet makkelijk te gebruiken zijn voor iedereen die bij wil dragen aan deze uitdaging. Of je nu een inwoner, ondernemer of woningcorporatie bent.