Door op 4 oktober 2017

Raadsvragen over bezoldiging bestuurders FC Twente

Meer dan een half miljoen euro ontvingen de bestuurders van FC Twente het afgelopen jaar voor hun werkzaamheden. Een flink bedrag, zeker voor een voetbalclub in zwaar weer. Als gemeenteraad schoten we de club financieel te hulp. De hoogte van de vergoeding roept daarbij vragen op. Reden om vragen te stellen aan het College van B&W.

Financiële positie

De financiële positie van FC Twente is op dit moment nog verre van rooskleurig. De risico’s ten aanzien van belastingclaims zijn groot, de liquiditeitspositie is broos en sportieve resultaten zijn in grote mate afhankelijk van de verdere doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Er moet nog flink worden gesneden in de kosten om de juiste balans tussen inkomsten en uitgaven te vinden.

Er is progressie, maar nog niet kunnen we spreken over een voetbalclub die in veilig vaarwater verkeerd en haar zaakjes volledig op orde heeft.

Vergoedingen

Tegelijkertijd laat de jaarrekening 2016-2017 zijn dat de bezoldiging van de bestuurders van FC Twente over het boekhoudkundige jaar tezamen 564.000 euro bedragen. In hetzelfde jaar werden de arbeidscontracten van veel medewerkers niet verlengd of zelfs ontbonden, en gingen supporters massaal op pad om financiële middelen te verwerven om een bijdrage mee te kunnen leveren aan het opnieuw opbouwen van hun club.

Vragen

De fractie van de PvdA heeft het College van B&W naar aanleiding van de huidige situatie de volgende vragen gesteld:

  1. Hoe oordeelt het College van B&W over de hoogte van de vergoeding van de bestuurders?
  2. Is het College van B&W het met de PvdA eens dat dit wel een onsje minder mag?
  3. Indien ja, op welke wijze gaat het College van B&W deze boodschap onder de aandacht van het bestuur van FC Twente brengen?