Door op 30 mei 2016

PvdA’ers in actie voor steun aan vluchtelingen

Verschillende PvdA’ers zijn actief in acties voor ondersteuning van vluchtelingen.
Dat door ze door mee te lopen in de ‘Nacht van de Vluchteling’ en zo geld in te zamelen, en door de Stichting Vluchtelingen Fonds Enschede, die fondsen werft voor (nood)hulp aan vluchtelingen in onze stad.
Voor beide doelen vragen we uw steun!

Nacht van de Vluchteling
In de nacht van 18 op 19 juni loopt een aantal Enschedese PvdA’ers mee tijdens de ‘Nacht van de Vluchteling’. Dit is een 40 km lange wandeltocht van Nijmegen naar Arnhem, die om 00.00 uur start.
Het doel van de wandeling is om aandacht te vragen voor de vluchtelingen- problematiek, maar voornamelijk om geld in te zamelen voor noodhulp in de verschillende regio’s waar veel vluchtelingen worden opgevangen.
We lopen in het team ‘Twente4Refugees’ met een aantal verschillende mensen (ook niet PvdA’ers lopen mee) en we zoeken sponsoren.
U kunt ons team (of een individueel teamlid) ondersteunen via https://www.nachtvandevluchteling.nl/twente4refugees.

Vluchtelingennoodfonds Enschede
Omdat binnenkort in Enschede een asielzoekerscentrum wordt geopend, voorziet het Vluchtelingennoodfonds Enschede, waar een aantal lokale PvdA’ers actief is, dat het dit jaar een groter aantal aanvragen zal krijgen.
Uit dit fonds worden geen bijdragen aan levensonderhoud betaald, maar incidentele kosten van advocaat en rechtbank, reiskosten naar de rechtbank, voorbereiding van gezinshereniging, ziektekosten etc., waarvoor de gemeente of andere instellingen geen middelen beschikbaar kunnen stellen. Ook kunnen renteloze leningen aan vluchtelingen worden verstrekt om financiële crisissituaties te overbruggen. Voorts wordt het fonds regelmatig gebruikt om voorschotten uit te betalen aan vluchtelingen van bedragen die de gemeente niet rechtstreeks aan hen, maar wel aan het fonds kan overmaken.
Men is daarom hard op zoek naar donateurs. Nu willen we als lopers ook uw aandacht voor dit doel vragen. We zouden het minstens zo waarderen als u in plaats van ons via ‘Stichting Vluchteling’ te sponsoren, geld overmaakt naar de ‘Stichting Vluchtelingen Fonds Enschede’.
Mocht u hierover meer informatie willen hebben, stuur dan een mail naar Niek Rengers.