Door op 27 mei 2017

PvdA zwengelt discussie aan over schone wijken in West

Een verloederd straatbeeld met afval overal en slecht onderhouden openbare ruimte is niet bepaald een visitekaartje voor de stad. Het leidt tot ergernis en vaak leidt rotzooi en afval tot nog meer rotzooi en afval. In de stadsdeelcommissie West van afgelopen dinsdag agendeerden we de ervaringen van de inwoners met het maaibeleid en diftar, de nieuwe manier van afvalinzameling.

Insprekers

Er waren vier insprekers die hun ervaringen deelden namens de wijk/dorp bewoners in de open discussie. Men is positief over het aangepaste maaibeleid, er is minder overlast van ongedierte nu het groen minder hoog staat. De inwoners merken het verschil tussen nu en vorig jaar en zijn hier tevreden over, er kwamen dan ook geen verdere opmerkingen of verbeter voorstellen.

Men is verdeeld positief over Diftar, de vernieuwde manier van afval inzameling. Diverse aanwezigen deelden hun ervaringen én de zorgen die zij hebben. Het was mooi om te horen dat vrijwel iedereen het een goede zaak vindt dat we met zijn allen bewust worden gemaakt van het milieu en het belang van het scheiden van afval. Maar, er zijn ook nog veel verbeteringen mogelijk, zoals het aanpakken van het illegaal dumpen van grof vuil, het scheiden van afval voor bewoners in de hoogbouw, het zwerfvuil en de enorme stapels plastic zakken bij stortkokers en afval eilanden.

Grof vuil

Tot dit jaar konden inwoners van Enschede 300 kilo grof vuil gratis storten. De meeste aanwezigen hebben het gevoel dat er sindsdien meer grof vuil illegaal gedumpt wordt. Volgens de cijfers van de gemeente is er wel een kleine toename te zien, maar niet dusdanig veel dat ze denken dat dit alleen maar komt door het nieuwe stortbeleid. Toch zouden de aanwezigen graag zien dat wij laten uitzoeken of het toch mogelijk is om een kleine hoeveelheid grof vuil gratis te kunnen storten. De PvdA ondersteund deze oproep tot onderzoek aan de wethouder.

Bewoners hoogbouw

Inwoners die in de hoogbouw wonen hebben in principe geen eigen containers om afval in te scheiden, waardoor het soms lastig is je afval goed kwijt te kunnen. Nu blijkt het mogelijk te zijn een eigen container aan te vragen bij de gemeente. Voor sommige inwoners zal dit een oplossing zijn voor het ongemak dat zij ervaren. Verder werd de zorg uitgesproken dat oudere inwoners, vooral diegene die slecht ter been zijn, hun afval zelf weg moeten brengen naar verschillende afval breng-punten. De gemeente heeft hier nog geen echt goede oplossing voor bedacht. In de Wesselerbrink zijn recent wel pilots gestart met het plaatsen van diverse grote containers voor algemeen gebruik, maar de ervaringen hiermee zijn nog niet bekend. Wij zullen dit punt goed in de gaten houden en daar waar mogelijk de gemeente vragen naar de voortgang.

Zwerfvuil

Zwerfvuil blijft een punt van overlast voor alle inwoners in Enschede. Natuurlijk maakt het uit hoe de gemeente omgaat met het onderhouden van de openbare ruimte, maar zwerfvuil is vooral een kwestie van gedrag. Immers, als je zelf geen afval op de grond gooit is er ook bijna geen sprake meer van zwerfafval.

Plastic zakken

Veel inwoners zien dagelijks ladingen plastic zakken (en soms ook grijze) staan bij de afval eilanden en stortkokers die verspreid staan in de stad. Zoveel zakken, die er vaak meerdere dagen blijven hangen, is de inwoners een doorn in het oog. Het levert ook nog eens andere overlast op, mensen plaatsen er namelijk soms ook grijze zakken tussen, omdat dit toch niet meer opvalt tussen alle andere zakken. Dit trekt weer ongedierte aan en zo blijft de cirkel van overlast in stand. Gelukkig zal de gemeente de komende weken 50 grote plastic afval containers plaatsen op de plekken waar de meeste overlast wordt ervaren. Wij zullen samen met u in de gaten houden of het overlast hierdoor verminderd, maar wij vinden dit een goede eerste stap.

Schoon Pathmos

Één wijk in het bijzonder ervaart veel overlast van zwerfafval en hondenpoep en dat is Pathmos. Dit is niet nieuw en wordt al jaren aangegeven als problematisch. Als je kijkt naar de cijfers over het gevoel van een schone wijk, dan bungelt Pathmos onderaan die lijst, met een grote meerderheid aan ontevreden wijkbewoners. Daarom werd er een oproep gedaan aan wethouder Hans van Agteren, om samen met de wijkbewoners te kijken naar alle mogelijkheden om de wijk schoner te krijgen. De wethouder heeft toegezegd in gesprek te gaan en wij zullen deze ontwikkeling op de voet volgen om nu eindelijk eens werk te maken van een schoon Pathmos.