Door op 30 mei 2017

PvdA was op bezoek in Deppenbroek

Onlangs stond de PvdA Enschede bij winkelcentrum Deppenbroek om in gesprek te gaan met de bewoners over de buurt. Bewoners konden daar vertellen wat hen bezig hield: wat gaat er goed in de wijk? Wat niet? We hoorden veel positieve verhalen, maar kregen ook punten mee die beter kunnen.

Uit de vele gesprekken blijkt dat een grote meerderheid van de mensen erg prettig woont in Deppenbroek. Bewoners vinden het een fijne wijk omdat er een goed winkelaanbod is, er veel groen is, de natuur dichtbij is en het een rustige woonomgeving is. Er zijn echter ook bewoners die overlast ervaren van zwerfafval en van groepen hangjongeren. Bovendien hoorden wij vaak dat de bewoners het jammer vinden dat zij elkaar niet zo goed kennen.

We hebben ook gevraagd naar het gebruik van de openbare voorzieningen in de wijk. Daaruit blijkt dat de bewoners vooral gebruik maken van Prismare, de bibliotheek in Prismare en van het winkelcentrum. Specifieke openbare voorzieningen in Deppenbroek worden niet gemist.

Veiligheid en afval

De PvdA vindt veiligheid in de wijk van groot belang. Uit de beantwoording blijkt dat ruim 90% van de mensen die wij gesproken hebben zich veilig voelt in de wijk. We hebben ook gevraagd naar de ervaringen met Diftar, de nieuwe manier van afval inzameling. Ruim 40% is hier tevreden en positief over. Er zijn wel een aantal punten ter verbetering, zoals het tegengaan van het extra zwerfafval en de vele losse plastic zakken die bij de afvalcontainers staan.

De zorgen, opmerkingen en verbeterpunten van de bewoners nemen wij mee in de stadsdeelcommissie Noord.