Door op 15 februari 2017

PvdA verrast door onverwachte verhoging van leges

Leges, heffingen, belastingen. Voor tal van zaken moeten inwoners bij de gemeente betalen. De hondenbelasting, afvaltarieven, parkeertarieven en zo zijn er nog veel meer. De gemeenteraad bepaalt de tarieven jaarlijks in een raadsvoorstel. Echter, naar nu blijkt is de raad niet goed geïnformeerd over sommige verhogingen. Reden om vragen te stellen aan het college.

Tariefstijging van 82%
Het Ombudsteam van de PvdA Enschede kreeg de afgelopen tijd meerdere klachten binnen over een forse tariefstijging voor de ontheffing voor toegang het Stadserf. Vorig jaar betaalden gebruikers daarvoor 27,40 euro, inmiddels is dat 50,00 euro. Een tariefstijging van (afgerond) 82 procent!

Geen onderbouwing
De tarieven van de leges, heffingen en belastingen zijn vastgelegd in verordeningen. Jaarlijks stelt de raad de wijzigingen van de verordeningen waarin al die tarieven zijn opgenomen vast: liefst 95 pagina’s met ingewikkelde juridische teksten, bedragen en regelingen. In het bijbehorende raadsvoorstel wordt uitgelegd wat er precies verandert. Tenminste, zo hoort het. Maar nergens in het raadsvoorstel is een onderbouwing voor deze stijging te vinden.

Financiële tegenvaller
De geluiden die we nu horen zijn voor de PvdA-fractie een vervelende verrassing. We zijn dan ook niet gelukkig met deze tariefstijging. Er zijn gebruikers voor wie de verhoging een flinke financiële tegenvaller betekent. Denk daarbij aan gehandicapte bewoners en bezoekers van de binnenstad met een eigen parkeerplaats. Daar had in het raadsvoorstel melding van gemaakt moeten worden. Er wordt alleen aangegeven dat er sprake is van gelijkblijvende tarieven met een kleine inflatiecorrectie. Enkele tarieven zijn wel hoger of anders, zoals voor afval, maar dan is dat het gevolg van specifieke beleidskeuzes.

Vragen aan college
Waarom zijn de tarieven voor de betreffende aanvraag met 82 procent verhoogd? En waarom heeft het college de raad daar niet beter over geïnformeerd? Natuurlijk moet je als raadslid je stukken goed lezen, maar in 95 pagina’s de wijzigingen ten opzichte van een jaar eerder vinden is net iets te veel van het goede. Het college hoort de gemeenteraad over zulke grote wijzigingen expliciet te informeren. We wachten de antwoorden van het college af.

De vragen zijn hier te lezen.