Door op 20 januari 2017

PvdA houdt ronde tafelgesprekken over Cultuur en Welzijn

In het kader van de voorbereiding van ons verkiezingsprogramma 2018 organiseren we op dinsdag 31 januari een avond met ronde tafelgesprekken rond de thema’s welzijn en cultuur. We delen de avond in met zes debattafels rond een thema. Belangstellenden schuiven per tafel aan en bespreken per tafel drie stellingen.

 

We hebben de volgende onderwerpen met bijbehorende gespreksleiders:

Welzijn:

  • Leefbaarheid in de wijken en opheffen van sociale achterstanden, wat is de doelstelling van welzijnsbeleid? Gespreksleider: Rianne Bruijs.
  • Kracht ontwikkelen van bewoners, hoe pakken we het aan? Gespreksleider: aankomend gemeenteraadslid Yara Hummels.
  • Marktwerking uit het welzijn, hoe organiseren we het welzijnsbeleid? Gespreksleider gemeenteraadslid: Arja ten Thije

Cultuur:

  • Verbinden en diversiteit, wat moet de verbindende kracht van cultuurbeleid zijn? Gespreksleider: Oud wethouder Ed Wallinga
  • Bibliotheek en sociaal-cultureel werk, wat is de educatie- en integratiefunctie van cultuur? Gespreksleider: Karien van Buuren
  • Werken aan regionale aantrekkingskracht, wat is de economische functie van cultuur? Gespreksleider Duco Bannink

Locatie van deze avond is BEIEN, Meeuwenstraat 160. We starten om 20.00 uur met inloop vanaf 19.30 uur. Iedereen is welkom.

Voor meer informatie: Duco Bannink.