Door op 20 januari 2017

PvdA-congres Utrecht: samen vooruit!

Op 14 en 15 januari kwamen meer dan duizend PvdA leden in Utrecht bijeen om de koers van de partij te bepalen. Overijssel was goed vertegenwoordigd, Enschede zelfs uitstekend met 12 leden die één of twee dagen aanwezig waren. De Enschedese Sharon Dijksma, nu staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, werd gekozen als kandidaat Tweede Kamerlid op een 4e positie.

Iedereen doet mee
Nieuw dit congres was de directe ledendemocratie: ieder lid kon in de congreszaal of thuis meestemmen om invloed uit te oefenen op het partijprogramma en de kandidaat Tweede Kamerleden. Ook voor mindervaliden met een oprit naar het podium, voor slechtzienden en voor slechthorenden. Uniek was de continue aanwezigheid van een gebarentolk om het gesproken Nederlands te vertalen naar Nederlandse Gebarentaal. Er was een pleidooi van Johan Wesemann (Den Haag) die in Nederlandse Gebarentaal een speech hield over kwetsbare minderheden.

Ook Rotterdams burgemeester Ahmed Aboutaleb riep op tot inclusiviteit: Een indrukwekkend moment was de terugblik op zijn 40 jaar in Nederland. Wat begon bij een onderwijzer in Marokko die hem leerde te schrijven en te rekenen, ging verder met de leraar in Den Haag die hem de kneepjes van de Nederlandse taal leerde. “Ik voel me niet langer vreemdeling, maar een dankbaar mens en mede-eigenaar van een geweldig land.” Ook oud-Tweede Kamer voorzitter Gerdi Verbeet benadrukte dat je carrière bepaald wordt door wat je kunt en niet waar je vandaan komt.

Flexibele AOW-leeftijd en geen bodeminjecties in Twente
Een bijna unanieme en unieke meerderheid (95%) van de PvdA leden stemde voor een flexibele AOW-leeftijd. Dankzij de AOW en ons sterke pensioenstelsel kunnen veel mensen genieten van een goede oude dag. Door de flexibele-AOW leeftijd proberen we mensen met een zwaar beroep of zij die vijftig jaar werken te ontzien. Iedereen krijgt de keuze vanaf je 65e te stoppen tegen een redelijke korting waarbij we niemand door het minimum laten vallen.

Een belangrijke overwinning voor Twente was opnemen van het standpunt om bodemvreemde injecties in de toekomst te voorkomen. De NAM boort naar olie bij Schoonebeek en injecteert het overblijvende productiewater in lege gasvelden in Twente. Breed gesteund door 83% van de partijleden werd duidelijk dat er geen plaats is voor de injectie van afvalwater van de NAM in de (Twentse) bodem.

Lodewijk Asscher geeft hoop en houvast
Diederik Samsom gaf een emotionele speech waarin hij afscheid nam als partijleider en zijn dankbaarheid uitsprak om het verschil te kunnen maken. “Niet alleen voor duurzame energie, maar ook voor werkgelegenheid, voor inkomensongelijkheid, de overheidsfinanciën, onze positie in de wereld. We hebben het verschil gemaakt voor mensen met een laag inkomen, voor kinderen, voor MBO-ers, wijkverpleegkundigen, voor werkzoekenden, voor miljoenen Nederlanders”. Hij heeft 200% vertrouwen in het politiek leiderschap van Lodewijk Asscher.
Gerdi Verbeet leidde de nieuwe partijleider in: “Lodewijk Asscher als partijleider geeft hoop en houvast en staat voor de waarden die hij belangrijk vindt. Verantwoordelijkheid nemen voor je keuze, met solidariteit als leidend principe. Gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid horen bij elkaar.”
Samen vooruit!