Door op 16 december 2016

Programma 2018: bijeenkomst over wonen, verkeer en ruimte

Dinsdag 20 december, 19.30 uur vindt in het stadhuis een bijeenkomst plaats waar leden van de werkgroep Ruimtelijke Ordening in gesprek gaan met leden van onze raadsfractie en een aantal externe deskundigen over het discussiestuk Ruimtelijke ordening, woningmarktbeleid, openbare ruimte en verkeer.

Dit discussiestuk is de weerslag van een aantal gespreksronden in de voorbereidingsgroep verkiezingsprogramma en in de werkgroep Ruimtelijke Ordening.

De bespreking is onderdeel van de procedure voor vaststelling van het programma voor de gemeenteraadsverkiezing 2018, zoals besproken en vastgesteld in de ledenvergadering. De bijeenkomst is niet bedoeld voor besluitvorming (die vindt pas plaats in de loop van het volgend jaar), maar om de geformuleerde beleidsuitgangspunten te toetsen aan de kennis en opvattingen van deskundigen op de genoemde beleidsterreinen.

Afdelingsleden die belangstelling en/of deskundigheid hebben voor deze beleidsterreinen zijn welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.