Door op 19 april 2017

Pleidooi voor eerdere betaaldatum uitkeringen

Als het aan de PvdA ligt, worden de betaaldata voor uitkeringen vervroegd. Mensen in loondienst ontvangen hun salaris altijd rond de 25e van de maand. Voor uitkeringen in Enschede geldt dat deze pas de 3e van de volgende maand worden uitbetaald. Dat levert regelmatig problemen en frustratie op.

De late betaaldatum heeft te maken met het feit dat de gemeente graag direct de verrekening van werk wil laten plaatsvinden. Heel veel andere gemeenten doen het anders: die verrekenen eventuele inkomsten met de uitkering van een maand later. Een werkwijze die beter aansluit bij de behoefte van de uitkeringsgerechtigde.

Rood staan

Tijdens het debat over de schuldhulpverlening hebben wij de signalen die we hierover kregen op tafel gelegd. Door de late uitbetaling van het salaris moeten veel mensen rood staan (als ze dat al kunnen) om de rekeningen te betalen. Want de automatische incasso’s vinden veelal plaats aan het einde van de maand.

Wethouder Welman gaat voorafgaand aan de raadsvergadering van 22 mei de raad informeren over de mogelijkheden. Op basis daarvan kijken we of een wijziging van de betaaldatum haalbaar en realistisch is. Het zou in ieder geval een goede zaak zijn voor de vele ontvangers van een uitkering!