Door op 23 december 2016

Paniekvoetbal van Burgerbelangen om kunstgras

Er was de afgelopen tijd veel onduidelijkheid en ongerustheid over mogelijk gevaarlijke stoffen in het rubbergranulaat dat op kunstgrasvelden wordt gebruikt. Gevaarlijke stoffen horen niet thuis op sportvelden. Het was dan ook zaak dat grondig onderzoek werd gedaan naar de schadelijkheid van dit materiaal. Het RIVM heeft dit onderzoek verricht.

Merkwaardige motie
In de gemeenteraadsvergadering van 19 december kwam Burgerbelangen Enschede (BBE) met een motie over het rubbergranulaat op kunstgrasvelden in Enschede. In de motie droeg de partij het college op “In het eerste kwartaal 2017, in samenspraak met de GGD Twente, te komen met effectieve voorbereidingen om tijdig te kunnen anticiperen op de uitkomsten van de RIVM onderzoeken m.b.t. de kunstgrasvelden. En tevens met dekkingsvoorstellen te komen om deze taakstelling te kunnen volbrengen.”

Het was een merkwaardige motie. De uitslag van het onderzoek naar de effecten van de korrels door het RIVM was op dat moment nog niet bekend. Wij hebben als PvdA aangegeven het veel te voorbarig  te vinden om vooruitlopend daarop al een oordeel te vellen.

BBE wilde de uitslag van het onderzoek niet afwachten en ging ervan uit dat dat negatief zou zijn. Daarom moest nu al geld gereserveerd worden voor het vervangen van de kunstgrasvelden, zonder dat werd  aangegeven waar dat geld vandaan moest komen. Zo legde BBE op voorhand de verantwoordelijkheid bij de gemeente, terwijl het ging om een landelijk issue, waar in het geval er echt iets aan de hand zou zijn, wellicht landelijke maatregelen zouden volgen. De fractievoorzitter van BBE maakte het probleem van de korrels tot een groot volksgezondheidsprobleem dat acuut opgelost moest worden.

Merkwaardig debat
Opmerkelijk was ook de wijze waarop de fractievoorzitter van BBE een raadslid met een andere mening bejegende. Dat raadslid zou de problematiek niet snappen omdat die een doctorandusbril op zou hebben. Daarmee suggererend dat de volksgezondheid in gevaar is als mensen met de doctorandustitel zich daarmee bezig houden. Terwijl hij zelf in het debat aangaf op dezelfde dag contact te hebben gehad met onderzoekers van GGD die toevallig ook hoogopgeleid zijn. De ene doctorandus is dus de andere niet. Het is wat hypocriet en populistisch. Wellicht probeerde BBE op deze manier wat goed te maken voor het gezichtsverlies dat de partij in de ogen van veel mensen leed door akkoord te gaan met de sluiting van het zwembad in Glanerbrug.

Gevalletje paniekvoetbal
Inmiddels is de uitslag van het onderzoek van het RIVM bekend. Kunstgras met rubberkorrels levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Hoewel uit het onderzoek blijkt dat er inderdaad kankerverwekkende stoffen in de korrels zitten, is ook duidelijk geworden dat die in zo’n kleine hoeveelheid aanwezig zijn dat er geen reden is tot zorg. Er is dus geen noodzaak in te grijpen bij de kunstgrasvelden in Enschede. De motie van BBE was inderdaad voorbarig. Gevalletje van paniekvoetbal.