Door op 5 april 2017

Op naar de verkiezingen van 2018!

Tijdens een goed bezochte ALV op 29 maart zijn er een aantal stappen gemaakt richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Een uitgebreid verslag van deze avond vindt u hier. Allereerst werd er kort stilgestaan bij de afgelopen TK-verkiezingen, en vooral naar wat we hier van kunnen leren. Ook hebben we een moment van stilte in acht genomen in herinnering aan Ep Wieldraaijer.
Ter voorbereiding op de verkiezingen voor de gemeenteraad van volgend jaar zijn een aantal beslissingen genomen en is een tijdpad geschetst.

Fractieverantwoording

Vanuit de zaal werden er aan de fractie vragen gesteld over Twence, waarbij de fractie aangaf dat wat betreft de PvdA Enschede Twence niet verkocht zal gaan worden. Zij zien in het behoud van Twence vooral de mogelijkheid om ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid te stimuleren. Daarnaast is er kort over de Agenda van Twente gepraat. De fractie heeft vorige week de enquete van de gemeente over de verschillende zwembaden online gezet. Hierdoor krijgen meer mensen de mogelijkheid om deze in te vullen een zal er een representatiever resultaat uit de enquete gehaald kunnen worden.

Verkiezingsprogramma

Na de pauze is er in groepjes gediscussieerd over het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De onderwerpen ‘Wijkwelzijn’, ‘Ruimtelijke Ordening’, ‘Een inclusieve samenleving’ en ‘Werk en Inkomen’ zijn besproken. Ook is de schrijfcommissie gekozen en de opdracht opgesteld.
Een productieve avond dus, die voor veel discussie zorgde en veel positieve energie voor de toekomst voorspelt.