Door op 17 februari 2017

Op naar een gezond huishoudboekje voor FC Twente

De gemeenteraad heeft op donderdag 16 februari besloten over de lening plus garantstelling aan FC Twente. Naast het verlengen van de huidige lening van 17 miljoen euro omvat dit een garantstelling van 8,4 miljoen euro waar FC Twente een deel van haar schuld goedkoper mee kan herfinancieren. Een stap richting een weer gezond huishoudboekje voor FC Twente, vindt ook de PvdA.

Lange en rijke historie
In de nacht van 13 april 1965 werd tijdens de zogeheten Nacht van Vrieler de fusie van Sportclub Enschede en Enschedese Boys tot FC Twente 65 beklonken. Nog geen tien dagen later meldde de krant het eerste voornemen van de gemeente Enschede om de club financieel te steunen: “Gemeente wil FC Twente steunen”, zo kopten de kranten. Een bedrag tot ten hoogste 80 duizend gulden.

Sindsdien heeft de gemeenteraad van Enschede een lange en rijke historie wat betreft het financieel ondersteunen van het betaald voetbal in Enschede. Leningen, subsidies, garantstellingen, alle varianten zijn volgens mij al eens voorbijgekomen. Het nu voorliggende voorstel verlengt die financiële relatie tot 2042. Tegen die tijd “vieren” we liefst 77 jaar financiële betrokkenheid van de gemeente Enschede bij FC Twente.

Het zal dit keer wellicht niet voor het laatst zijn dat we als gemeenteraad de helpende hand bieden aan FC Twente. Maar we doen er wel ons best voor. De weg naar 2042 is lang en hobbelig. De voetbalwereld is een bijzondere wereld, gekenmerkt door torenhoge en soms ook blinde ambities, een internationaal speelveld, en een ingewikkelde wisselwerking tussen financiën, kwaliteit van de organisatie en prestaties. Niet elke euro levert automatisch meer sportief succes op, evenmin betekenen een paar euro minder niet meteen een extra nederlaag per seizoen.

Goed bestuur
Maar een correlatie is er wel: een gezond bestuur dat verstandige dingen doet met de beschikbare middelen heeft meer kans op succes, zowel binnen als buiten het veld. Dat is wat we voor ogen hebben: voldoende middelen om sportief van betekenis te zijn en een bestuur dat doet wat het juiste is voor de club op zowel de korte als lange termijn.

Nu niets doen is geen optie. En als we dan toch wat moeten doen, dan doen we het zo goed als we kunnen. We helpen FC Twente grip te krijgen en te houden op de organisatie, en in die zin zijn we ook blij met de vorderingen van de afgelopen periode. Het is mooi hoe de organisatie stappen maakt en de supporters verantwoordelijkheid nemen middels Twente, Verenigt! en zich daarmee inzetten voor een doelstelling die we delen: FC Twente gezond en sportief verder brengen.

Belastingdienst
Zoals gezegd: de weg naar 2042 is lang en hobbelig. Eén van die hobbels is het oordeel van de Belastingdienst over de correcte afdracht in de afgelopen periode. Een onzekere factor die het besluit ernstig bemoeilijkt. Maar met het huidige inzicht moeten we constateren dat FC Twente perspectief heeft om daar goed uit te komen.

Slotsom
Dat perspectief en de wetenschap wat FC Twente betekent voor de binding in stad en regio maakt dat we het voorliggende voorstel konden ondersteunen. FC Twente moet weer op weg naar een gezond huishoudboekje in een gezonde organisatie. De eerste stappen daarin zijn gezet.