Door op 24 maart 2017

Onzelfstandige bewoning vraagt om regie van gemeente

Landelijk is de wet- en regelgeving rond onzelfstandig bewoning de laatste jaren flink veranderd. Het maakt dat er nieuwe manier moeten worden gevonden om te kunnen sturen op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Dat is nodig, om te voorkomen dat buurten een onevenwichtige samenstelling krijgen, met veel gevoelde overlast tot gevolg.

Worsteling

Al jaren worstelen we in Enschede met het dossier onzelfstandige bewoning. Afgelopen maandag stond het weer op de agenda van de stedelijke commissie. Opnieuw werd er door twee insprekers een warm pleidooi gehouden om de onzelfstandige bewoning in hun wijk en straat te reguleren. Te veel onzelfstandige bewoning maakt vaak dat er afbreuk wordt gedaan aan de sociale cohesie in bepaalde wijken en straten.

Voor ons als PvdA is het ook geen eenvoudig dossier omdat we een gastvrije stad willen zijn voor iedereen. Maar er zijn zeker mogelijkheden om regie te nemen. De echte oplossing voor dit vraagstuk zit in een aanbod van kwalitatief goede woningen voor een betaalbare prijs voor studenten en mensen die in het kader van zorg en ondersteuning onzelfstandig willen wonen. Hierdoor zorgen we er voor dat het voor huisjesmelkers steeds minder interessante wordt. En tegelijkertijd zorgen we dat er voor iedereen een aanbod is dat past bij de vraag.

Naar een oplossing

Vanuit het college lagen er drie oplossingsrichtingen voor die zich het beste laten samenvatten als:

  • maak een bestemmingsplan en reguleer daar de ruimte in.
  • Maak geen bestemmingsplan en zet bij overlast in op handhaving
  • Doe van beide iets.

Als PvdA zijn wij van mening dat we sturend moeten zijn en sommige wijken en straten ook moeten beschermen tegen te veel onzelfstandige bewoning. Dit vanuit de opvatting dat te veel van “iets” in een bepaalde buurt nooit bevorderlijk is voor de leefbaarheid. Verder hebben we de wethouder aangespoord om gebruik te maken van al zijn creativiteit. Wethouder Hatenboer heeft al aangegeven dat hij de wens van de meerderheid van de raad heeft gehoord en met een ‘onorthodox voorstel’ zal komen op korte termijn.

U zult begrijpen dat wij hier zeer nieuwsgierig naar zijn en hoopvol afwachten. Hopelijk kunnen we voor de zo er met een goed raadsbesluit komen en dit langslepende vraagstuk tot een goede oplossing brengen in het belang van de leefbaarheid in onze stad.​