Door op 9 februari 2017

Onvoldoende regie op spreiding opvangvoorzieningen

Dinsdag 7 februari sprak eigenaar Geert Venema van notariskantoor Hofsteenge & Wesseling in de stadsdeelcommissie Centrum in over de overlast van gebruikers (alcohol en drugs) en dealers rond zijn pand aan de Hengelosestraat. Zijn inbreng riep veel vragen op over het spreidingsbeleid van de gemeente.

Aanvankelijk had het kantoor, op de hoek van Hengelosestraat en Raiffeissenstraat, slechts Mediant aan de achterzijde en was de komst van Tactus in het naastgelegen pand voorzien. Gemeente en notariskantoor waren keurig in gesprek over hoe de situatie zo zou moeten worden dat overlast tot een minimum beperkt zou blijven. Uitsluiten dat er iets gebeurt kan je nooit, maar het binnen de perken houden is zeker mogelijk.

Drie instellingen binnen 200 meter
Plots dook echter ook het Leger des Heils op als nieuwkomer in het gebied. Eveneens met een maatschappelijke functie, direct aan de overzijde van de straat. Tactus, Mediant en Leger des Heils, allemaal binnen een straal van pakweg 200 meter. Precies in het midden zit het notariskantoor, dat daar dus niet vrolijk van wordt. Hetzelfde geldt overigens ook voor andere omwonenden en bedrijven in het gebied. Er is nu al sprake van overlast, die helaas niet altijd gemeld wordt bij de politie. Dat die overlast groter wordt, is te voorzien.

Onvoldoende regie op spreiding
De gemeente lijkt niet actief te hebben gestuurd op spreiding van de maatschappelijke voorzieningen en zegt wat verrast te zijn door de komst van het Leger des Heils. Hoe het kan gebeuren dat de gemeente Enschede min of meer niets af wist van de voorgenomen verhuizing van het Leger des Heils naar de Hengelosestraat? Deze instelling voert een taak in het sociale domein uit, ontvangt ook subsidie van de gemeente en spreekt met de gemeente over verhuizing vanuit de Molenstraat, om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen in het kader van aanpak van de Spoorzone. Je zou toch denken dat het een partij is waar je regelmatig mee overlegt, ook over de locatie van de voorgenomen verhuizing. Ook al is er geen formele grond om het Leger des Heils te weren van een bepaalde plek, dan nog kan je stimuleren dat het op een passende plek in de stad komt.

Laatste woord nog niet gesproken
Het college stelde in de stadsdeelcommissie dat het met de uitvoering van het spreidingsbeleid wel goed zit. Want in de wijk zijn toch per saldo minder opvangplekken dan voorheen? Dit doet een beetje denken aan het befaamde verhaal van Godfried Bomans: Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld één meter diep was. Hij verdronk.
Het laatste woord is nog niet gesproken over de gebrekkige regie op de spreiding van maatschappelijke voorzieningen. We hebben dit onderwerp aangemeld voor bespreking in de eerstvolgende vergadering van de stadsdeelcommissie Centrum, op 28 maart.