Door op 18 juli 2017

Onbegrijpelijk: half miljoen euro bestemd voor kinderen in armoede naar algemene middelen

Enschede kreeg van het Rijk extra geld om te besteden aan kinderen die in armoede opgroeien. Maar, wat schetst onze verbazing: de gemeente gaat het geld daar helemaal niet voor in zetten! In de Zomernota werd het geld doorgesluisd naar de algemene middelen. Een amendement van ons kon dat niet verhelpen: D66, VVD, CDA, BurgerBelangen en ChristenUnie keurden doodleuk het inpikken van het geld goed.

Opgroeien in armoede

Wie opgroeit in een gezin met financiële problemen heeft dikke kans dat ie niet dezelfde kansen krijgt als een leeftijdsgenootje in een situatie met een ruimere gezinsportemonnee. Het vraagt van ons als gemeente dat we ons stinkende best doen om het gat tussen die kinderen te verkleinen. Dat doen we bijvoorbeeld door te investeren in de mogelijkheden voor sport en cultuur, en voor ondersteuning op school als dat nodig is.

Extra geld

Eind 2016 kregen we het verheugende nieuws dat we als Enschede flink extra geld kregen van het Rijk, te besteden aan het verminderen van de negatieve effecten van armoede op kinderen. Welkom budget, aangezien het in Enschede om vele duizenden kinderen gaat die opgroeien in armoede.

In maart van dit jaar kwam het College B&W met een voorstel hoe we de middelen het best konden inzetten. Echter, niet al het geld werd ingezet. Met succes dienden we een voorstel in dat het College van B&W opriep alsnog met een plan te komen om dat geld, zo’n 500 duizend euro, te besteden aan het doel.

Geen plan

Dat plan kwam er maar niet. En nu bij de behandeling van de Zomernota werden we overvallen door het feit dat het College van B&W de middelen niet wil inzetten voor kinderen, maar gewoon naar de grote pot laat vloeien. Onbegrijpelijk, zeker gezien de brede steun die ons voorstel in maart in de raad kreeg.

Dat Enschede de middelen inpikt voor andere dingen, staat haaks op de bedoeling van het Rijk. En het is ook niet zoals afgesproken tussen het ministerie en de VNG, de koepelvereniging van gemeenten.