Door op 1 juni 2017

Onaangename verrassing: kostenstijging voor gebruikers Regiotaxi

Per 1 juli aanstaande zijn er nieuwe contracten voor de Regiotaxi. De gemeente Enschede heeft daarvoor samen met de andere Twentse gemeenten een aanbesteding gehouden. Een onaangename verrassing is de invoering van reserveringskosten. Daarover stelden we vragen aan het College van B&W.

Onlangs ontvingen de gebruikers van de Regiotaxi een brief in de brievenbus met daarin de nieuwe werkwijze van de Regiotaxi. Een onaangename verrassing daarin is de introductie van reserveringskosten voor de gebruikers: wie de dag ervoor na 21.00 uur of dezelfde dag een reservering voor een rit maakt, betaalt 3 euro bovenop het reguliere tarief. Voorheen kon je, zonder extra kosten, tot een uur voor het gewenste tijdstip een rit reserveren.

Nieuw beleid?

De extra kosten voor de gebruikers van de Regiotaxi, die op het vervoer zijn aangewezen, zijn voor zover wij kunnen nagaan, geen uitvloeisel van vastgesteld beleid van de gemeenteraad. Ook dragen ze niet bij aan het normaal meedoen in de samenleving van de doelgroep. Ook voor hen, die op het taxivervoer zijn aangewezen, is een zekere mate van vrijheid in reisgedrag gewenst. Wie een spontane reis wil gaan maken en zowel vervoer op de heen- als terugweg nodig heeft, is zo al gauw zes euro kwijt!

Raadsvragen

Van het College van B&W willen we weten wie de kostenverhoging heeft bedacht en waarom. Ook willen we een antwoord op de vraag hoe het College denkt over het effect op de gebruikers. Tenslotte vragen we om na te denken over manieren waarop we de negatieve effecten kunnen wegnemen of verminderen.