Door op 29 juni 2017

Nog steeds natte voeten in Noord

Er is nog geen zicht op een goede oplossing voor het hoge water in kelders en kruipruimtes bij diverse inwoners in de stad, zo bleek in de stadsdeelcommissie Noord van dinsdag 20 juni.

Echt zicht op de oorzaken is er nog niet. Ligt het bijvoorbeeld aan een te hoge waterstand in de stad of is er misschien te weinig water afgepompt de afgelopen jaren? De vraag is ook wie nu eigenlijk verantwoordelijk is voor deze natte bedoeling, de gemeente of de bewoners zelf? Op deze vragen kregen we afgelopen dinsdag nog geen duidelijk antwoord. Diverse experts hebben gesproken en hebben hun onderzoeksresultaten laten zien.

Er stond helaas veel jargon in de presentaties, waardoor het uiteindelijk soms slecht te volgen was. We weten in ieder geval zeker dat de pompen in september weer stil komen te liggen. De reden is het aflopen van de vergunning (die al eenmalig verlengd was) en het zeer bescheiden effect van het aanzetten van deze pompen.

Aan het einde van de avond is mij vooral bijgebleven dat de pompen uit gaan en dat men tot het najaar moet wachten op alle uitslagen. Dit is natuurlijk zeer onbevredigend voor iedereen die gehoopt hadden op duidelijke informatie en acties van de gemeente.

Geluidsoverlast

De PvdA heeft de afgelopen weken bericht gehad van bewoners uit Deppenbroek en Roombeek die soms geluidsoverlast ervaren. De hinder is dan afkomstig van evenementen die worden gehouden in Lonneker. Naar aanleiding hiervan heeft de PvdA vragen gesteld aan het stadsdeelmanagement over vergunningen, handhaving en toekomstige meldingen.

Vergunningen voor dit soort evenementen hebben een onderdeel ‘geluidsvoorwaarden’ met tijdstippen en decibellen waar de vergunninghouder zich aan moet houden. Stadsdeelmanagement was niet bekend met de klachten van overlast en heeft daarom ook niet kunnen handhaven.

Ze heeft aangegeven dat bewoners zich kunnen melden op het telefoonnummer 14053 of op 053-4817600 of op mailadres postbus20@enschede.nl.

Mocht er overlast zijn in het weekend, dan kunnen bewoners de politie bellen. Wij denken dat dit een hele grote drempel is voor mensen, om de politie te bellen voor geluidsoverlast, maar blijkbaar is het mogelijk.

Zwerfvuil en opschoondagen

Het bewonersplatform Deppenbroek deed een oproep voor een opschoondag in september, nu ze merken dat er steeds meer zwerfvuil in hun wijk is. Uit een recent gehouden enquête van de PvdA in Deppenbroek bleek ook dat dit probleem speelt.

De PvdA én het bewonersplatform hebben daarom gevraagd om Diftar en het scheiden van afval op de agenda te zetten van de volgende stadsdeelcommissie in september.