Na de eerste 150 dagen gemeenteraad.. 

Door André Boersma op 1 maart 2019

Op 16 juli 2018 werd ik opnieuw lid van de gemeenteraad van Enschede. Na de raadsperiode 2006/2010 en de maanden september 2013 tot maart 2014 trad ik nogmaals toe als raadslid. Deze keer omdat Arjan Kampman wethouder werd en ik de eerste opvolger was.
Ik deed het van harte, omdat ik nog steeds dezelfde ambitie en drive voel voor de PvdA en voor Enschede.

Er is in de loop der  jaren wel veel veranderd. Zo waren we in de raadsperiode 2006/2010 nog met 15 fractieleden en nu nog met 4, en zaten er in die periode 8 partijen in de gemeenteraad tegen 12 nu. Dat maakt de spoeling dun en het is moeilijker een coalitie te vormen. Dat lukte uiteindelijk na 4 maanden met specifieke portefeuilles voor 5 wethouders. De PvdA kreeg het pakket sociaal domein. Een zware portefeuille met veel haken en ogen, maar de PvdA zou de PvdA niet zijn als we dat niet aankunnen.

Door de lange formatie kwam de programmabegroting al snel. Daarbij werd duidelijk dat de financiële positie van de gemeente onder druk staat. We moeten roeien met de riemen de we hebben en voor nieuwe initiatieven is weinig geld. Dat is lastig, want we hebben ideeën genoeg!

In de gemeenteraadsvergaderingen gaat het vaak over reeds genomen besluiten die opnieuw worden geagendeerd met als gevolg oeverloze discussies en moties over en weer.

Door de lange formatieperiode heeft ook de ontwikkeling van nieuw beleid vertraging opgelopen. Het college is nog ver weg van doelstellingen zoals het ontwikkelen van een gemeentelijke energievisie om de doelen van de klimaatafspraken te behalen.

Maar ook zijn er successen behaald. Er is een Enschede Akkoord tot stand gekomen, dat de burger meer mogelijkheden wil bieden om zich te mengen in besluitvormingsprocessen, er komen een paar vuurwerkvrije zones, en er is meer grip op de ondergrond met voorwaarden waaraan bedrijven als AKZO zich moeten houden. Na een lange discussie over de gemeentelijke belastingen (de OZB) en de rechtsongelijkheid daarin voor de agrarische sector heb ik namens de PvdA met succes een motie ingediend, waarmee de wethouder op landelijk niveau moet lobbyen voor een derde OZB categorie die meer recht doet aan deze sector.
Een uitdaging is de komst van de nieuwe Omgevingswet, die burgers meer participatie moet geven bij de ontwikkeling van Enschede.

Nu, na 150 dagen, is het even wachten op de gemeentelijke jaarrekening om te kijken of het afgelopen jaar geld over is gebleven om te besteden aan initiatieven voor onze mooie stad.
Er is nog veel werk te doen. Wij zullen daar als PvdA de schouders onder zetten!

 

André Boersma

André Boersma

Mijn naam is André Boersma. Ik ben geboren in de Enschedese volkswijk Pathmos, in november 1954. Mijn jeugd bracht ik door op Pathmos, in de Veldkamp en de Wesselerbrink. Ik ben 44 jaar getrouwd, heb twee kinderen en vijf kleinkinderen en woon nog steeds in het prachtige Enschede. Na mijn opleiding tot El-lasser ben ik op 15-jarige leeftijd aan

Meer over André Boersma