Door op 6 februari 2017

Motie vrijwilligers fietsenstalling aangehouden, maar college mag aan de slag

Onlangs kondigden we een motie aan om te zorgen dat de vrijwillige medewerkers van fietsenstalling De Graaff een eerlijk contract krijgen. Ze werken er al jaren als vrijwilliger, terwijl er collega’s zijn die vergelijkbaar werk doen en daarvoor een normaal loon krijgen. De vrijwilligers werken echter met behoud van uitkering. Een situatie die om aanpassing vraagt: bij regulier werk hoort een reguliere beloning.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 6 februari besloten we de motie aan te houden tot de eerstvolgende raadsvergadering, op 13 maart. Wat niet wegneemt dat het college al vast met een passende oplossing voor de medewerkers aan de slag mag.

Zie ook:
Teleurstelling medewerkers Fietsenstalling De Graaff over verplaatsing
Fietsenstalling moet vrijwilligers gewoon in dienst nemen