Door op 3 februari 2017

Memphis Heart ’n Soul aan zijden draadje door opstelling college

Enschede moet het dit jaar waarschijnlijk zonder Memphis Heart ’n Soul stellen met Pinksteren. Dit evenement beoogt om de band met Memphis te onderstrepen als textielstad. Voor de eerste editie was zelfs de echte burgemeester van Memphis overgekomen. Het evenement gaat dit jaar niet meer plaatsvinden. Althans niet met gemeentelijke subsidie. De PvdA betreurt dat zeer.

College onvermurwbaar
We hebben het college daarover schriftelijke vragen gesteld en het evenementenprogramma ook op de agenda gezet van de Stedelijke raadscommissie op 30 januari. Het college bij monde van wethouder Hans van Agteren bleef onvermurwbaar.  Reden: twee aanvragen voor hetzelfde evenement en beiden van onvoldoende kwaliteit. En daarnaast was nu het geld op na de forse bezuinigingen door deze coalitie op het evenementenprogramma.
Inspreker Dennis Jongbloed van de Stichting Memphis Heart ’n Soul bracht in dat er nu wel degelijk een verbeterd plan ligt. In de ogen van de wethouder komt dit te laat.

Geen actie wethouder
Wij gaan er als raad natuurlijk niet over om de aanvragen te beoordelen, maar we hadden meer inlevingsvermogen van de wethouder verwacht. In de periode waarin de aanvraag ter toetsing bij de gemeente lag, heeft niemand met de beide aanvragers gesproken vanuit de gemeente. Dat had op z’n minst een actie kunnen zijn van een wethouder die van een partij komt die zegt de belangen van de burger voorop te stellen. Het gaat hier immers om een groep enthousiaste vrijwilligers die het beste met de stad voor heeft.

Eigen kracht
Stichting Memphis Heart ’n Soul heeft inmiddels breder draagvlak georganiseerd. Misschien dat men op eigen kracht tot een Heart ’n Soul weekend met Pinksteren kan komen. En dat bedrijfsleven en cultuurliefhebbers de handen ineen slaan. Anders blijft het stil rond de Oude Markt. Van de gemeente moeten ze het niet hebben in deze bruisende muziekstad!

Zie ook: PvdA wil opheldering over evenementenprogramma 2017