Door op 19 mei 2017

Meer ruimte voor jong talent bij Gemeente Enschede

Onlangs kregen we als gemeenteraad de cijfers gepresenteerd over de ontwikkeling van het personeelsbestand van de gemeente. Meest schokkende conclusie: talent heeft nauwelijks de kans op een vast contract bij de gemeente Enschede. Van de medewerkers tot 35 jaar is maar liefst 54 procent ingehuurd via een extern bureau! En slechts 33 procent heeft een vast dienstverband. Meer ruimte om talent te binden is nodig.

Inhuur

Niet alleen het percentage jongeren is problematisch. Ook de hoeveelheid personeel dat wordt ingehuurd is aan de hoge kant. Het percentage inhuur van de gemeente Enschede ligt op 20 procent. Dat wil zeggen: van de 1917 mensen die voor de gemeente werken, zijn er 373 ingehuurd via een externe partij. Dat is veel en misschien wel te veel. Tot 2015 was het aandeel inhuur relatief beperkt, daarna is het flink gestegen.

Natuurlijk is het zo dat de gemeente af en toe mensen extra moet inhuren om specialistische taken te doen of pieken in de werkdruk op te vangen, maar het mag niet de norm zijn. Ook het belang van het opbouwen van een duurzame relatie tussen de gemeente en de inwoners, bedrijven en organisaties in de stad is niet te onderschatten. Om het werk bij de gemeente goed te doen, is het noodzakelijk de stad echt goed te kennen en weten wat Enschede nodig heeft.

Zekerheid en perspectief

De cijfers die de gemeente overlegt zijn nou niet precies een uithangbord voor de organisatie. We vragen op de arbeidsmarkt van bedrijven om personeel aan te nemen en hun medewerkers een dienstverband aan te bieden. Maar tegelijkertijd zijn de cijfers van de gemeente Enschede nou niet echt het voorbeeld dat ze moeten volgen. Van de jongeren onder de 25 hebben er 2 een vast contract, 13 een tijdelijk contract en zijn er 39 ingehuurd!

Voor inwoners van onze stad draagt een vaste baan bij aan zekerheid en perspectief. Niet bang hoeven te zijn of je volgende maand nog wel werk en inkomen hebt en bovendien de mogelijkheid een hypotheek af te sluiten als je een huis wil kopen. Een vaste baan geeft rust en zekerheid en maakt het mogelijk dat je weloverwogen kunt gaan nadenken over de volgende stappen in je leven.

Sturing gewenst

De cijfers die we hier zien, vragen om nog actievere sturing om ruimte te maken voor talent. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is hoog en ruimte voor vers bloed, talent en nieuwe frisse mensen met baanbrekende ideeën is beperkt. Dat is niet goed voor de organisatie en ook niet goed voor de stad.

Bij de komende Zomernota en begroting zullen we aandacht vragen voor de ontwikkeling van het personeelsbestand. Daarbij is het zoeken naar mogelijkheden en werkwijzen die zorgen dat het personeelsbestand een betere afspiegeling van de samenleving vormt. Maar ook om een cultuur te creëren waarin het normaal is eerst te kijken of we iemand een normaal dienstverband kunnen aanbieden.