Door op 13 december 2016

Marijke van Hees beëindigt raadslidmaatschap na 19 jaar actieve lokale politiek

Na jaren van eervol lidmaatschap van de gemeenteraad van Enschede komt er een moment om ermee te stoppen. Het aanvaarden van het voorzitterschap van de Raad voor Cultuur maakt dat ik de beslissing heb genomen per 6 februari 2017 mijn raadslidmaatschap te beëindigen.

Ik doe dat met enige weemoed, na bijna 19 jaar actieve lokale politiek is dat best een stap. Het was een hele eer mij te mogen inzetten als raadslid, fractievoorzitter en wethouder. De tijd als wethouder was heel intens en inmiddels ben ik alweer bijna drie jaar raadslid.

Met de huidige fractie hebben we gewerkt aan het invullen van onze rol als constructieve oppositiepartij. Dat was niet de rol die mijn voorkeur had. Maar desondanks was het een plezierige tijd vanwege de collegiale opstelling van mijn collega’s Arja, Arjan, Cevdet en fractievoorzitter Laurens. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij de samen ontwikkelde koers gaan doorzetten en hiermee de positie van de PvdA in de gemeenteraad van Enschede dienen.

Zelf blijf ik betrokken bij de stad. Sinds enige tijd werk ik mee aan de ontwikkeling van twee boeiende projecten: “de kop van de Boulevard” en “herontwikkeling Ariënsplein”. Enschede zet in op een versterking van de stedelijke functie. Daar help ik graag aan mee. Ik dank de PvdA en de kiezers van de partij in Enschede voor het in mij gestelde vertrouwen. Ik wens u allen een goede toekomst toe!