15 juni 2017

Ledenvergadering 28 juni: voorbereidingen op GR2018

Op 28 juni aanstaande is er weer een ledenvergadering van de PvdA Enschede. De vergadering begint om 20.00 uur, de inloop is vanaf 19.30 uur in het Nivon-gebouw aan de Dotterbloemstraat. De agenda vindt u hier. Op de agenda staat de bespreking van het jaarverslag, met daarbij ook het financiele jaarverslag van de afdeling.

Kandidaatsstellingsadviescommissie

Een belangrijk punt op de agenda is het voorstellen van de kandidaatsstellingsadviescommissie. Ook is de opdracht voor deze commissie bekend. De leden van deze commissie zullen zichzelf kort voorstellen en het is mogelijk om hen vragen te stellen. Ook in de pauze is er nog de mogelijkheid om informeel met hen te kletsen.

Het bestuur doet ook een voorstel om voor de zomer al de lijsttrekker te kiezen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur stelt voor de procedure zo spoedig mogelijk na de ALV open te stellen. Bij meer dan één kandidaat volgt een lijsttrekkersverkiezing. De lijsttrekker wordt in de volgende ALV formeel gepresenteerd. De oproep voor kandidaat-lijsttrekkers vindt u hier.

Werken aan het verkiezingsprogramma

Natuurlijk is er tijdens de ALV ook de mogelijkheid om vragen aan de fractie te stellen over de lokale politiek en de lopende zaken, waaronder de zomernota die rond die tijd voor ligt in de gemeenteraad. Na de pauze zal er plenair over het verkiezingsprogramma gepraat worden. Dit helpt de schrijfcommissie met het formuleren van een programma dat door de hele afdeling gedragen kan worden.

We hopen jullie allemaal te zien tijdens de vergadering.