Door op 26 oktober 2016

Klachtencommissaris: geen bureaucratisch gedrocht

Sinds het begin van deze raadsperiode hebben we in Enschede een klachtencommissaris: een onafhankelijke functionaris die een rol speelt als mensen klachten hebben over de gemeente. Erg vlot loopt het nog niet, er is veel gedoe. En dus is er de discussie over hoe de functie moet worden georganiseerd.

In de Stedelijke commissie van 24 oktober stelde de PvdA dat de klachtencommissaris dicht bij de inwoners moet staan en geen bureaucratisch gedrocht mag worden.

Het raadsvoorstel over de toekomst van de klachtencommissaris maakt van deze functionaris min of meer een gewone ambtenaar met een bijzondere taak. En daar wringt het ook: de klachtencommissaris is dat namelijk niet. Het is iemand die onafhankelijk van de organisatie en dicht bij de inwoners moet staan. Vanaf die positie kan hij zowel zorgen dat inwoners goed gehoord worden, als oordelen over hoe de gemeente zich gedraagt.

De klachtencommissaris is er niet voor de ‘normale’ beroepszaken en klachten. Daarvoor bestaan nog steeds de normale procedures en werkwijzen. Het is een aanvulling die de gemeente moet helpen in zogeheten ‘gedragingen’. Voelen mensen zich serieus genomen? Worden ze niet van het kastje naar de muur gestuurd? Is een antwoord dat ze krijgen ook echt een antwoord op hun vraag? Dit soort klachten moeten ze makkelijk en laagdrempelig kunnen laten horen.

Omdat veel van dit soort zaken ook over uitvoering gaan, is het niet wenselijk dat de klachtencommissaris onder de verantwoordelijkheid van het college valt. Want natuurlijk: als er geklaagd wordt, is dat zeker in gevallen ook terecht. En moet de gemeente haar lessen trekken om het anders te doen. En dat schuurt. Dat mag ook schuren, want leren van je fouten is soms moeilijk en ingewikkeld.

De PvdA ziet graag dat de klachtencommissaris onder directe verantwoordelijkheid van de raad valt. Dit betekent niet dat alle klachten ook in de raadzaal op tafel komen, maar wel dat de klachtencommissaris echt namens de gehele raad de taak heeft om ons als gemeente scherp te houden zodat we de zaakjes goed op orde hebben en houden.