Door op 25 april 2017

Juichende cijfers over ontwikkeling werkloosheid… maar niet voor Enschede

Veel vrolijk nieuws vandaag in Nederland. De economie groeit en de werkloosheid daalt. Reden tot optimisme dus. Maar niet in Enschede. De economische groei van de regio hoort bij de top van Nederland. Echter, dat leidt niet tot meer werkgelegenheid. Sterker nog, afgelopen jaar nam de werkloosheid in Enschede toe. Daarom stelden we artikel 38-vragen aan het College van B&W.

We hechten als PvdA veel belang aan werkgelegenheid. Werk is nog altijd de beste manier om mee te doen in de samenleving en zorg te dragen voor je eigen inkomen. Het is belangrijk als overheid te investeren in goed werk voor iedereen, door de economie aan te jagen en mensen te ondersteunen in het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Geen daling maar stijging

Van het College willen we graag weten hoe zij verklaart dat Enschede als nagenoeg enige gemeente in Nederland het aantal werklozen in 2016 zag stijgen. En is daar een verband met de inspanningen die we als gemeente verrichten. Kennelijk doen we als gemeente iets niet goed dat elders wel goed gaat. Want bijna alle omliggende gemeenten, op Haaksbergen na, zag het aantal werklozen dalen.

Extra actie

De constateringen van het CBS, die de cijfers over werkloosheid en economische groei publiceerde, liegen er niet om. Ze vragen wellicht ook om extra actie. We willen graag weten wat Enschede gaat doen nu blijkt dat onze inzet niet zo succesvol is als we graag willen. En even zo belangrijk: hoe zorgen we dat mensen die geen baan vinden toch profiteren van de economische groei?

De vragen zijn hier te lezen. Het College van B&W heeft drie weken de tijd om te antwoorden.