Door op 30 november 2016

Jeugdhonk De Hut in Glanerbrug moet extra open blijven

Een mooi initiatief in Glanerbrug eerder dit jaar: dorpsbewoners zorgden voor ruimere openingstijden voor jeugdhonk De Hut (naast sporthal De Brug). Een succes, want veel jongeren in het dorp weten de weg naar het honk te vinden.

Echter, de uitbreiding dreigt eind 2016 te stoppen. Daarom stelden we dinsdag 29 november vragen in de Stadsdeelcommissie Oost.

Waar het bestaande aanbod van De Hut vooral de wat jongere doelgroep aantrok, werd rond de zomer een initiatief gestart voor de wat oudere jeugd. Daarvoor ging De Hut ook extra open. Het heeft een goede samenwerking tussen vrijwilligers en professionals opgeleverd, waar de jongeren echt wat aan hebben.

Zo mooi als de uitbreiding van de openingstijden was, zo zuur is het dat die uitbreiding nu vanwege geld onder druk komt te staan. En dan gaat het echt niet over vele duizenden euro’s. Voor het openhouden van De Hut is slechts een kleine bijdrage nodig. Het dorp wil zelf de kosten voor het gebruik, zoals gas, water en licht, voor zijn rekening nemen.

Geen toezegging
Stadsdeelwethouder Jeroen Hatenboer wilde in de stadsdeelcommissie niet de toezegging doen dat de extra openingsuren van De Hut ook in 2017 gehandhaafd blijven. Hij is in gesprek met (o.a.) de dorpsraad, maar een bevredigende uitkomst is er nog niet. En voor de continuïteit is het wel van belang dat die duidelijk er snel komt. Het is immers nog maar een maand tot 1 januari 2017.

Opvallend was dat in een eerder onderdeel van de commissievergadering het thema welzijn op het programma stond. Daarbij was iedereen het er over eens dat de gemeente maximaal moet faciliteren als er in de wijk energie is om goede dingen te doen.
Die energie is er zeker rond De Hut! Echter, in plaats van dat vrijwilligers zich bezig kunnen houden met datgene waar ze nog meer energie van krijgen, lopen ze vast in een gemeentelijke molen. En dat is niet hoe we mooie initiatieven als uitbreiding van openingsuren van De Hut moeten ondersteunen.

Duidelijkheid gewenst
Op 19 december is de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar. Indien het college niet voor die datum met een oplossing komt, zullen we in die vergadering een motie voorleggen om De Hut ook na de jaarwisseling extra open te kunnen houden. Leegstand levert de gemeente financieel ook niets op en draagt evenmin bij aan het aanbod voor jongeren in het dorp.