Door op 20 januari 2017

Inzetten op een ambitieuze Agenda van Twente

In de afgelopen acht jaar hebben de 14 Twentse gemeenten de Agenda van Twente uitgevoerd: een plan om de economie van Twente een impuls te geven, met een bedrag van 80 miljoen euro als vertrekpunt. Daaruit zijn veel goede en mooie ontwikkelingen geïnitieerd en het heeft gezorgd dat ook anderen (Europa, Rijk, provincie, ondernemers) veel investeren in Twente. Dat potje is leeg, en dan rijst de vraag: doen we dat nog een keer? Wat de PvdA Enschede betreft wel, met lef en ambitie. Woensdag 18 januari kwamen de 14 raden in Goor bij elkaar om de koers verder te bepalen.

Economische ontwikkeling van Twente
De economische ontwikkeling van Twente gaat niet vanzelf, daar moeten we keihard aan trekken. De gevoelde (fysieke) afstand met andere economische kerngebieden wordt als groot ervaren, en economisch onderzoek heeft aangewezen dat we niet vanzelfsprekend profiteren als het met de nationale economie wat beter gaat. Dat zien we bijvoorbeeld terug in de werkgelegenheidscijfers.
Een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en de overheid moet zorgen dat we een stevige economische structuur krijgen waarmee we van betekenis zijn voor de Nederlandse economie. Er zijn veel sterke punten waar we op voort kunnen en moeten borduren: we hebben met de Universiteit Twente, Saxion en ROC van Twente drie mooie onderwijsinstellingen in huis met ambitie, kennis en kunde.
We hebben innovatieve bedrijven in de maakindustrie en hoogwaardige technologie en de ondernemersgeest van de Tukkers heeft al vele innovatieve startups voortgebracht. Unieke ingrediënten voor een succesvolle economie die een belangrijk aandeel levert aan de economie en welvaart van Nederland.

Aanbevelingen Twente Board
Om al die unieke eigenschappen te verzilveren in economische ontwikkeling waarvan iedereen profiteert, is goede samenwerking, aansturing en coördinatie nodig. Krachten bundelen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de Twente Board: een club waarin voorname bestuurders van overheidsinstellingen, kennisinstellingen en overheden en ondernemers zijn verenigd. Die bracht een advies uit waar de komende periode op zou moeten worden ingezet. High-tech industrie, talent benutten en ontwikkelen, een duurzame arbeidsmarkt, ondernemerschap en een aantrekkelijke en bereikbare vestigingslocatie.
Erg verrassend is de uitkomst in dat advies niet, en dat is eigenlijk maar goed ook: we zijn al lange tijd met elkaar in gesprek en hebben een redelijk breed gedragen beeld over hoe we onze economie verder kunnen aanzwengelen.

En nu?
Des te spannender is de volgende stap: en nu? Want van hoofdlijnen en thema’s moet de Agenda van Twente leiden tot concrete projecten. Projecten die iets bijdragen aan de ruimtelijk-economische structuur van Twente en een stevig fundament vormen voor de toekomst. Over een aantal zaken zijn we het snel eens, zoals het verbeteren van de verbindingen over weg, water en spoor in zowel oostelijke als westelijke richting.
Maar welke projecten zijn nou zo belangrijk dat ze het lokale belang overstijgen? Hoe zorg je dat je de pareltjes vindt die leiden tot dat grote doel? En hoe word je het daar vervolgens over eens? Het is zaak ons niet te verliezen in kleine projecten hier en daar. We moeten ook groot durven denken. En doen.
Daarbij moeten we de kracht van de samenhang van een sterk stedelijk gebied en de groene kwaliteiten van de omgeving met elkaar verbinden. Niet zeuren over wie er het meest van profiteert: we hebben allemaal veel belang bij een krachtig Twente.

Hoe betalen we dat?
Eén van de vragen die vanzelfsprekend op tafel kwam is: hoe gaan we dat allemaal betalen? Waar de vorige Agenda van Twente werd gevoed door dividend uit de aandelen in afvalverwerker Twence, is dat ditmaal niet aan de orde. En dus zullen gemeenten zelf naar middelen moeten zoeken.
Een stevig bedrag, opgebracht door de gemeenten, moet laten zien dat we het met z’n allen heel serieus nemen. Het toont ook aan potentiële medefinanciers dat er een ambitieus en gedragen plan ligt dat echt ergens toe leidt. In die zin moet het Twentse aanbod zo verleidend zijn dat de provincie, het Rijk en ‘Brussel’ er niet omheen kunnen: een plan met een ambitieus doel dat bijdraagt aan ook hun doelen. Met een topplan kunnen de lobbyisten vol vertrouwen op pad.

Ambitie en lef
Geloof in eigen kunnen en trots op wat we hebben, dat is voor de komende periode nodig. Groot durven denken om samen een flinke stap te kunnen maken. Dat ambitieuze doel formuleren waar we met z’n allen energie van krijgen maar waarvan we weten dat als we keihard werken, we daar ook kunnen komen. Alleen dan krijgen we in Twente alle neuzen dezelfde kant op.