Door op 28 september 2016

Groene leges: tekort was te voorzien

Het Enschedese college voelt zich overvallen door het ‘succes’ van de regeling voor groene leges. Wie een energiezuinig huis bouwt, kan korting krijgen of hoeft zelfs helemaal geen leges te betalen voor de diverse vergunningen. Echter, terwijl er 150.000 euro begroot was, is er inmiddels al 600 duizend euro aan aanvragen vrijgesteld. Dat dit het college van B&W verrast, is bijzonder.

De stimuleringsregeling moet er voor zorgen dat in de stad zo veel mogelijk duurzaam wordt gebouwd. Minder leges maakt het voor de bouwers of eigenaren interessanter om toch voor vaak duurdere energiezuinige bouw te kiezen. De regeling is dus effectief als die zorgt dat mensen hierdoor juist iets zuiniger gaan bouwen dan gepland.

Ook corporaties komen in aanmerking. Van de 600 duizend euro gaat 250.000 euro korting naar de woningbouwcorporaties. In feite voor twee projecten: Boswinkel en Beekwoude. De corporaties strijken dus een flink bedrag op voor het zo energiezuinig mogelijk bouwen van zo’n 100 woningen. 2.500 euro per woning, gemiddeld.

Dan komt het vreemde. Die woningen in Boswinkel en Beekwoude waren al lang gepland. En voor beide projecten was ook al lang bekend dat er energiezuinig gebouwd zou gaan worden. De gemeenteraad werd daar zelfs over geïnformeerd per brief. Voordat de regeling er was, moet het college ook prima hebben kunnen inschatten dat de bouw van Boswinkel en Beekwoude er aan zat te komen.

Ofwel: er was een regeling waarvan het college vooraf had kunnen weten dat het beschikbare budget bij lange na niet voldoende zou zijn. Toch werd de regeling zonder dat voorbehoud ingevoerd.

Vooropgesteld: we zijn blij dat er flink wordt gebouwd in Enschede én dat dat ook energiezuinig gebeurt. Zeker bij corporatiewoningen waar mensen met een doorgaans kleine portemonnee ook nog eens financieel profiteren van de energiebesparingen in hun nieuwe zuinige huis.

Maar deze regeling is ongelukkig ingevoerd, zonder even op te letten wat er gebeurde, met een financieel tekort als gevolg. En dat is niet bepaald een blijk van goed bestuur.