Door op 7 oktober 2016

Groene leges: blunder vraagt om stevige evaluatie

Een blunder van jewelste, zo mag je het gerust noemen: de nieuw ingestelde regeling gratis leges voor groene initiatieven loopt flink uit de pas.
Inmiddels heeft de regeling al een half miljoen euro meer gekost dan voorzien. Afgelopen week heeft het college de regeling hals over kop stilgezet.

Regeling populair
Wie op een duurzame manier bouwt, kan bij de gemeente korting krijgen op de vergunningen. Die regeling is dit jaar ingevoerd om te stimuleren dat in onze stad duurzaam wordt gebouwd. De regeling is zo populair dat er inmiddels voor 650.000 euro is aangevraagd. Terwijl er maar pakweg 1,5 ton beschikbaar was. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt niet alleen bij de inhoudelijk betrokken wethouder: ook de wethouder financiën mag het zich aanrekenen.

Ook grote bouwers deelden mee
Waarom heeft niemand eerder aan de bel getrokken en moest er eerst een groot tekort zijn voordat het college ingreep? En hoe kan het dat we die grote vraag niet hebben voorzien? Het grootste gedeelte van de aanvragers zijn bedrijven en woningbouwcorporaties, die continu met de gemeente in gesprek zijn over nieuwe plannen.
Daarnaast is de vraag of de regeling daadwerkelijk stimuleert dat mensen duurzamer gaan bouwen of waren ze toch al van plan een energiezuinige woning te realiseren? Nu gaat 250.000 euro naar woningbouwcorporaties die in de afgelopen jaren al meermaals hebben laten weten duurzaam te gaan bouwen. Een verrassing mocht dat dus niet zijn toen de aanvraag kwam en het heeft ze waarschijnlijk ook niet over de streep gehaald.

Verstandige regeling gewenst
Duurzaam bouwen is goed. Niet alleen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Waar woningbouwcorporaties energiezuinige huizen bouwen, profiteren de bewoners door lage energielasten. Maar dat te stimuleren vraagt om een verstandige regeling, niet om een regeling waarbij de gemeente de grip verliest op de uitgaven. In november evalueren we nog stevig hoe dit zo mis heeft kunnen gaan.

Zie ook: Groene leges: tekort was te voorzien