Door op 5 juli 2017

Groen licht voor Agenda voor Twente

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich afgelopen maandag achter de Agenda voor Twente. Een goed en krachtig signaal om onze regionale ambitie te onderschrijven.

Als PvdA hadden we in eerdere debatten al aangegeven het eens te zijn met de inhoud van de Agenda voor Twente. Dat het goed is dat we nu met 14 gemeenten samen verder kunnen werken aan de economische ambities van onze regio.

De evaluatie van de vorige Agenda voor Twente heeft aangetoond dat er veel goede dingen zijn gebeurd voor de economische versterking. De agenda heeft als een aanjager gewerkt voor tal van investeringen van andere overheden, opleidingsinstituten en het bedrijfsleven.

Financiële voorzichtigheid

In het raadsvoorstel vroeg het College van B&W om een investering van 7,50 euro per inwoner met daar bovenop nog eens 5 euro per inwoner om alle ambities waar te maken. Daar zit voor ons nog enige voorzichtigheid: als PvdA zijn we akkoord gegaan met de inhoudelijke koers, maar onder de voorwaarden dat we een integrale afweging over het financiële plaatje kunnen maken in de zomernota.

Enschede wacht een aantal moeilijke keuzes, waarbij het college al voorsorteert met enkele bezuinigingen in het sociaal domein. In het debat over de Zomernota, komende weken, zal het er over gaan of dat wel realistisch is. Een stevige economische agenda kan alleen als we het daarmee niet laten afweten voor de meest kwetsbaren in onze stad die zorg of ondersteuning nodig hebben.

Krachtig agenda en krachtige uitvoering

Twente verdient een krachtige agenda van Twente én een dijk van een uitvoering hiervan: het moet gaan dienen als een aanjager van veel grotere economische plannen. We moeten het lef hebben om hierin groot te denken op het gebied van bereikbaarheid, wonen, cultuur en heel veel andere zaken die van belang zijn voor een mooi en leefbaar Twente. Lef dat ze ook tonen in andere regio’s waar ze gerust meer dan een miljard durven te vragen voor de plannen die ze met elkaar hebben.