Door op 24 maart 2017

Goede combinatie bedrijvigheid en buitengebied in Havengebied-West

Pal aan het Havengebied-West begint het prachtige buitengebied van Twekkelo. Voor het gebied moet een nieuw bestemmingsplan komen. Een succesvol bedrijventerrein is belangrijk voor de werkgelegenheid in onze stad en tegelijkertijd moeten we de mooie groene kwaliteiten van ons buitengebied beschermen.

In stadsdeel west stond op dinsdag 21 maart het voorstel voor het wijzigen van het bestemmingsplan “Havengebied-West 2016” op de agenda. De zoektocht naar de juiste balans tussen bedrijvigheid en groen is een ingewikkelde die nog wat extra tijd vraagt.

Uitbreiding van economische activiteiten

De firma Huuskes wil op het transportcentrum een nieuw logistiek centrum bouwen. Als stad mogen we trots zijn op deze ondernemer, die inmiddels goed is voor ongeveer 900 arbeidsplaatsen. We zijn blij dat ze in Enschede willen bouwen en daarmee ook de werkgelegenheid in Enschede kunnen houden en uitbreiden.

Echter, aan de achterkant van het transportcentrum ligt Twekkelo, een prachtige groene zone. De inwoners van Twekkelo hebben zich al jaren verenigd in de belangenorganisatie voor het behoud van Twekkelo. Door de bouw van het logistieke centrum zien ze de bebouwing richting Twekkelo weer verder oprukken. Tevens zijn ze bang dat dit in de toekomst alleen maar meer zal worden. Ze willen dan ook graag dat dit de laatste uitbreiding is en dat het begrensd gaat worden met een nieuw stukje ecologische zone.

De vrees en de wens van de inwoners van Twekkelo is goed te begrijpen. Ook al omdat ze vanuit de kant van Hengelo soms bestookt worden met uitbreidingsplannen. En laten we vooral ook het dossier van de zoutcavernes en de lekkages in dit gebied niet vergeten.

Goed was het om te horen dat de ondernemer aan de wens van de Vereniging tot Behoud van Twekkelo (VBT) wil voldoen, om tal van gewenste aanpassingen aan het gebouw te doen en de daarmee gepaard gaande kosten voor zijn rekening te nemen.

Niet rijp voor besluitvorming

We hebben de wethouder gevraagd de verantwoordelijkheid als gemeente op te pakken om met een goede oplossing te komen. Die bereidheid is er. Er moet eerst een goede oplossing gevonden worden voordat een besluit over het bestemmingsplan genomen kan worden. Dat kost iets meer tijd, maar is belangrijk voor de zorgvuldigheid.

Laat de ondernemer zijn logistieke centrum bouwen en zorg er voor dat het stukje ecologische zone wordt aangelegd dat door VBT zo gewenst wordt. Niet als compensatie voor Twekkelo, maar omdat we het zelf willen voor een goede combinatie tussen bedrijvigheid en een mooie overgang naar het groen buitengebied. Een oplossing waar we allemaal mee kunnen leven.​