Door op 25 oktober 2016

Gerben de Jong: “Naast renovatie werken aan sociale cohesie in de wijk.“

Op zaterdag 1 oktober werd de 20e editie van de Jan Schaeferprijs uitgereikt aan Gerben de Jong voor zijn werk als secretaris en woordvoerder van bewonersvereniging Het Bijvank bij De Brink en de Bewonerscommissie Bijvank Noord.
Op 11 oktober sprak ik met Gerben over alles wat hij doet.

Redenen voor de prijs
Gerben is niet op de hoogte van de formulering waarom hij gewonnen heeft. “Ik ben genomineerd door iemand uit de wijk voor het vele wat ik doe. Ik heb twee secretariaten die met elkaar verbonden zijn, van de Bewonerscommissie Bijvank Noord en De Brink.“

Het Bijvank is een stuk van de Wesselerbrink. De Brink is een activiteitencentrum dat nu in ontwikkeling is door buurtbewoners om daar een bewonersbedrijf van te maken. “Er is bijvoorbeeld een initiatief om jongeren in contact te laten komen met techniek. We hopen daarmee te bereiken dat er ook een sociale cohesie in de wijk komt. Zo kan je tot mekaar komen.”

De Brink is niet voornamelijk bedoeld voor Bijvank Noord, er wordt geprobeerd om in samenwerking met andere organisaties zoals bijvoorbeeld welzinsinstelling Alifa en Power een nieuw pand te betrekken. “Voor het huidige pand hebben we nog een contract van een half jaar, daarna moeten we iets anders zien te vinden.”

De twee secretariaten die Gerben heeft, staan los van elkaar maar hebben ook veel met elkaar te maken. “In de bewonerscommissie zijn we bezig met een tevredenheidsonderzoek in de nieuwbouw en in het verleden hebben we met de bewonerscommissie met spandoeken gelopen om de plannen die de wooncorporatie had te veranderen. En dat is gelukt ook.”

Reactie op de prijs
Gerben had de Jan Schaeferprijs aan alle deelnemers gegund: “Alle mensen die genomineerd waren voor de prijs hadden het verdiend en ik was verbaasd dat hij aan mij werd toegekend. Er zijn allemaal mensen die goed hun best doen om in de sociale wereld iets te betekenen.” Gerben is op nog meer gebieden actief, die allemaal met de wijk te maken hebben.

De samenstelling van de wijk
De Wesselerbrink noemt Gerben een wijk met een grote verscheidenheid. “We zitten met een groot percentage sociale nieuwbouw en in het nieuwe plan is meer verscheidenheid. Ook worden nu leeftijdsgebonden woningen gebouwd. De mêlering komt er veel meer in. Eerder was het voornamelijk een volkswijk.”

Van sommige mensen twijfelt Gerben wel eens of ze in de wijk passen, maar hij wil niemand veroordelen. “We wonen hier wel samen, dus kijk niemand met de nek aan. Ga fatsoenlijk met mekaar om.” Volgens Gerben zijn inwoners blij met hun wijk. “We hebben een onderzoek gedaan, en volgens dat is iedereen tevreden over zijn nieuwe woning. Er is een laag energieverbruik en er is een goed sociaal plan waarbij de huren bijvoorbeeld zijn bevroren.”

De grote renovatie van de Wesselerbrink
De grote renovatie van de Wesselerbrink is al voor 2000 begonnen. “Maar in 2009 hebben ze een pas op de plaats gemaakt en de plannen van toen gewijzigd. Dat bracht veel commotie.” De hele wijk zou oorspronkelijk geherstructureerd worden. “Aan beide kanten van de Wesselerbrinklaan moesten zes woontorentjes komen. Maar de wooncorporatie had in de gaten dat de bewoners geen dure woningen maar sociale huurwoningen wilden en toen zijn de plannen dus gewijzigd.”

Er is veel protest geweest vanuit de wijk. “We zijn naar het Stadsdeel geweest en als bewoners hebben we toen veel inspraak gehad in de ontwikkeling van de plannen. Dit gebeurde in samenwerking met een stadsontwikkelaar.”

Na de bouw van de nieuwe woningen konden bewoners aangeven waar ze precies wilden wonen en daarbij konden ze ook nog extra opties aangeven. “Er is echt wel veel inspraak geweest en dat hebben we toch mooi met zijn allen voor elkaar gekregen. Dat doen wooncorporaties zelden.” Behalve de bewoners had de gemeente natuurlijk ook invloed op de renovatie.

Werkzaamheden in Het Bijvank en in activiteitencentrum De Brink
Gerben zit sinds hij met pensioen is in de bewonerscommissie Bijvank Noord, zo’n 7 a 8 jaar. Voor zijn werkzaamheden werkte Gerben met meerdere mensen. “We hebben samen eerst overlegd in vergaderingen en bij het Stadsdeel heb ik ook een heel verhaal afgestoken. Dat heeft het in gang gezet. Iemand van de gemeente, iemand van Domijn, ik en iemand van het ROC zijn naar Utrecht geweest om daar twee miljoen op te halen uit het sociaaleconomisch programma, het SEP.”

Er waren twee steden in de race, Helmond en Enschede, en toen heeft Enschede gewonnen. “We mochten voor Doekle Terpstra een redevoering houden waarom we die twee miljoen nodig dachten te hebben en dat is toen toegekend.” Het had er ook mee te maken dat De Wesselerbrink een 40+ Vogelaarwijk was. “Dat geld werd besteed aan maatschappelijke dingen, maar ook aan zaken als wijkcoaches.”

Herstructurering nog niet afgerond
De herstructurering van de wijk is nog niet afgerond. Gerben zegt hierover: “Fase vier zijn we nu aan het bouwen, fase vijf is eind volgend jaar en daar komen wij te wonen.” Fase zes wordt nog ontwikkeld. “In fase zes zitten veel koopwoningen en veel dure huren en nog een blok sociale huurwoningen. Het wordt wel 2018/2019 voordat dat klaar is.”

De eerste fase van de herstructurering van de wijk was een renovatie waarbij energieneutrale woningen zijn opgeleverd. Fase twee is helemaal klaar. In fase drie komen nog koopwoningen en dure huur, dus boven de huurtoeslaggrens. “En nu zijn ze dus bezig met fase vier. Het hele stuk in Het Bijvank gebeurt in zes fases.”

Problemen bij de renovatie
Op de vraag of er bij de renovatie nog problemen moesten worden opgelost antwoordt Gerben resoluut: “Ja, vele. Mensen misten bijvoorbeeld een intercom bij de voordeur, die ze in hun vorige woning nog wel hadden. Dat zijn allemaal van die kleine dingen die ze missen, maar aan de andere kant zijn ze hartstikke tevreden met hun nieuwe woning. De woningen zijn bijvoorbeeld niet meer aangesloten op stadsverwarming omdat er veel onduidelijkheden over de berekening waren en geen garantie voor lange termijn kon worden gegeven door de toenmalige leverancier Essent. Nu heeft ieder huis een eigen ketel gekregen en is goed te verwarmen.”

Verbetering leefklimaat in de wijk door activiteiten
Volgens Gerben is het leefklimaat in de wijk verbeterd door alle activiteiten die er nu georganiseerd worden. “Elke woensdagmiddag hebben we hier kinderinstuif en we hebben twee keer in de week creatieve activiteiten voor dames. Op zaterdag is hier in de buurtwerkplaats altijd wat te doen. En in de wintermaanden hebben we boven nog een dartruimte.”

Na het winnen van de Jan Schaeferprijs heeft Gerben met zijn team een feestje gevierd. De bestemming van de gewonnen 500 euro is nog niet bekend.

Zie ook: