Door op 10 februari 2017

Gemeente teruggefloten bij proef knip Spelbergsweg

De gemeente Enschede is door de bezwarencommissie teruggefloten bij het instellen van een proef met een knip in de Spelbergsweg. Bewoners van omliggende straten dienden een bezwaar in, omdat ze meenden er veel overlast van te krijgen. Dat bezwaar werd gegrond verklaard. Het werd dinsdag 10 februari in de stadsdeelcommissie Centrum besproken.

Doorgaand verkeer verminderen
Een knip in de Spelbergsweg moest het doorgaande verkeer door de wijk Perik verminderen. Ter hoogte van de Perikweg zou geen verkeer meer door kunnen rijden richting de Brinkstraat. Tenminste, dat waren de gedachten achter de knip, die als proefopstelling was voorzien voor de komende maanden. Als de proef succesvol zou verlopen, zou dat kunnen leiden tot een definitieve knip. Maar daar kan dus nu een streep door.

De knip is een idee dat voortvloeit uit het wijkverkeersplan waarin de wijk in de afgelopen jaren veel tijd stak. Begeleid door een verkeerskundige gingen de bewoners aan de slag om verkeersknelpunten in de wijk aan te pakken. Echter: de oplossing viel niet overal in goede aarde. Bewoners van de Soendastraat vreesden extra verkeer door hun toch al smalle straat als alternatief voor de Spelbergsweg. Een terechte zorg, vond de bezwarencommissie van de gemeente, nadat de bewoners een bezwaar hadden ingediend tegen het voorgenomen verkeersbesluit.

Ingewikkeld
De gang van zaken rond de knip in de Spelbergsweg maakt duidelijk hoe ingewikkeld burgerparticipatie in dergelijke situaties is. Er werd veel tijd en energie gestoken in een plan, er werden deskundigen bij gevraagd en toch kon de oplossing uiteindelijk niet op voldoende draagvlak in de buurt rekenen. Zorgvuldigheid is dus een belangrijke vereiste.

Hoe nu verder?
Het niet doorgaan van de knip betekent niet dat de overlast in de wijk ineens van tafel is. Die blijft nog steeds bestaan. Daarom is het goed als bewoners en gemeente de komende tijd samen gaan kijken wat wel passend en juist is. Daarin moeten de lessen van de afgelopen jaren goed worden meegenomen.​