Door op 15 februari 2017

Gemeente moet helpen bij nieuwe plek voor Huiskamer Mekkelholt

De Huiskamer Mekkelholt is een bijzonder buurtinitiatief dat inmiddels een aantal jaren bestaat en zijn toegevoegde waarde heeft bewezen in de wijk.
Ongeveer 100 mensen maken wekelijks gebruik van de voorzieningen, zoals de kringloopwinkel, de buurtmaaltijd en het repaircafé.
Ruim 27 vrijwilligers zetten zich in voor de buurt, van wie 3 mensen zo handig zijn dat ze in de afgelopen 2 jaar 360 reparaties uit hebben kunnen voeren, bijna allemaal ook nog eens succesvol. Dit alles onder beZIELende leiding van Ester Ziel, voormalig voorzitter van het bewonersplatform Mekkelholt.

Gedwongen verhuizing
Helaas krijgt de huiskamer te maken met een gedwongen verhuizing. Rond 1 mei begint de sloop van de panden aan de Fazantstraat. Op naar een nieuwe locatie, maar die blijkt niet makkelijk te vinden. Ondersteuning wordt geboden door het stadsdeelmanagement Noord, maar soepel loopt het allemaal niet.

Actief ondersteunen
Op donderdag 9 februari kwam het probleem aan de orde in de stadsdeelcommissie Noord. De PvdA is van mening dat dit soort initiatieven een toegevoegde waarde heeft voor de buurt en ondersteuning verdient. Helaas krijgen ze regelmatig te maken met allerlei ‘’randzaken’, zoals huisvesting, die soms vanuit noodzaak gedaan moeten worden, maar veel energie kosten. We zien liever dat men zich vooral kan richten op de activiteiten en de inzet in de buurt.

We maken ons zorgen over de opstelling van de gemeente. Dat mevrouw Ziel als drijvende kracht achter de Huiskamer Mekkelholt zelf met de oplossing voor een nieuwe locatie moet komen, vinden we te gemakkelijk. We zien te vaak dat dit soort initiatieven uiteindelijk gedragen wordt door één persoon en dat maakt ze kwetsbaar.

De PvdA heeft in de stadsdeelcommissie deze zorg geuit en erop aangedrongen dat het stadsdeelmanagement de huiskamer actief gaat ondersteunen bij het vinden van een nieuw onderkomen, zodat men in Mekkelholt ook na 1 mei gebruik kan blijven maken van deze waardevolle plek in de wijk.