Door op 24 maart 2017

Geen schijnconstructies maar goede baan voor medewerkers fietsenstalling De Graaff

Een passende oplossing is er nog niet voor de medewerkers van fietsenstalling De Graaff. Rond de Kerst constateerden we dat ze daar al jaren vrijwillig werkten met behoud van uitkering. De situatie kwam aan het licht omdat de gemeente hun werklocatie wilde aanpassen. En dat vroeg om actie.

Actuele motie

We stelden eerst vragen wat het college zou doen om de situatie netjes op te lossen. De beantwoording was niet tot tevredenheid, en dus was behandeling in de raad noodzakelijk. Tijdens de laatste raadsvergadering op 13 maart dienden we een motie in om er voor te zorgen dat de medewerkers gewoon een eerlijke beloning zouden krijgen voor het werk dat ze al vele jaren doen. Met daarbij een normaal contract zoals dat hoort voor werk als het werk dat ze doen in de fietsenstalling.

Urgent

De motie kon helaas niet op een meerderheid regelen. Het was jammer dat niet alle partijen de urgentie onderschreven. Maar één ding hebben we wel bereikt: wethouder Van Agteren weet dat hij met een net voorstel moet komen dat past bij de verwachtingen die in de afgelopen jaren zijn gewekt. Geen schijnconstructies dus, maar een goed contract met eerlijke beloning.