Door op 30 mei 2017

G1000: inwoners aan het woord over vuurwerk

Enschede krijgt een G1000: op 10 juni gaan vele honderden inwoners met elkaar in gesprek over vuurwerkoverlast. De G1000 is een soort van burgertop waar alle goede ideeën in de stad moeten leiden tot een oplossing voor een maatschappelijk probleem.

Vuurwerk is zeker een maatschappelijk probleem. Hoewel het afsteken wettelijk is beperkt tot Oudejaarsavond, is in de hele stad al maanden van tevoren veel geknal en siervuurwerk te zien en te horen. Vuurwerk, met name het illegale, leidt tot veel schade aan de openbare ruimte en de eerste hulp van het ziekenhuis heeft op 31 december veel te veel werk. En veel mensen zijn de harde knallen en de rotzooi op straat zat.

Heel Nederland worstelt met de negatieve effecten van vuurwerk. Gebiedsverboden, handhavers op straat, vuurwerkshows: door het hele land wordt geëxperimenteerd met ideeën om de overlast terug te dringen. Een G1000 moet Enschede helpen aan creatieve en goede ideeën om de overlast te verminderen. Door heel veel inwoners bij elkaar te zetten, moeten goede ideeën uit de stad worden opgehaald, uiteindelijk met het doel in de stad iets te veranderen.

Leren van ervaringen

De burgemeester is de initiatiefnemer van de G1000. Enschede is niet de eerste stad die zo’n evenement organiseert. Vele gemeenten gingen Enschede al voor, met wisselend succes. Niet altijd leidde het tot nieuwe deelnemers maar kwamen die mensen die al vaak bij gemeentelijke bijeenkomsten aanwezig zijn. En niet altijd leidden de ideeën van de G1000 tot concrete resultaten in de praktijk.

Vorig jaar werd een onderzoek onder leiding van Job Cohen gehouden door de universiteiten van Leiden en Utrecht en de VU. In het kort de conclusie: als we van al die ervaringen leren, dan is  een G1000 een mooie manier van vernieuwen van de politiek. En dus moet Enschede ook leren van al die ervaringen elders. Wat ging goed, wat niet en hoe doe je dat beter?

Succes of niet?

Van het succes van een G1000 komen we maar op één manier achter: het gewoon doen. Ons best doen, open staan voor de mening van de inwoners en met elkaar zorgen dat we er goed over spreken. Heb je goede ideeën en wil je meepraten? Dat kan. Meld je aan op www.g1000enschede.nl.

Of de uitkomst ook daadwerkelijk in de praktijk mogelijk is, dat is moeilijk van tevoren in te schatten. En ook is vuurwerk, met de geschiedenis van Enschede, een gevoelige combinatie. Zaterdag 13 mei 2000 staat velen nog vers op het netvlies.

Hoe denk jij over vuurwerk? Laat het in een reactie hieronder achter.