Door op 31 januari 2017

Fietsenstalling moet vrijwilligers gewoon in dienst nemen

 De vrijwilligers van de fietsenstalling De Graaff moeten een normaal en eerlijk arbeidscontract krijgen, dat vindt de PvdA. In de raadsvergadering op 6 februari gaan we het college verzoeken de huidige situatie, waarin de medewerkers vrijwillig met behoud van uitkering werken, te corrigeren.
Werken met behoud van uitkering kan slechts een optie zijn om mensen weer actief op de arbeidsmarkt te krijgen. Het mag echter niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt en ook mag de situatie zich niet zo lang voordoen. Er moet dan echt sprake zijn van een re-integratietraject.

Naar een eerlijke situatie

Voor de medewerkers van fietsenstalling De Graaff is dit echter niet het geval. Al vele jaren zijn ze werkzaam, op dit moment voor Twente Milieu, zonder dat het een traject naar betaald werk betekent. Het leidt momenteel niet tot een baan elders en de mensen krijgen slechts hun uitkering voor iets dat we als normaal en goed werk moeten belonen. Dat is niet eerlijk en het past niet bij hoe we als gemeente met onze inwoners om moeten gaan.
Samen met de SP stelden we schriftelijke vragen over de ontstane situatie.  Er is een situatie ontstaan die niet houdbaar is en die om correctie vraagt. Maandag 6 februari zullen we daar in de raad om verzoeken middels een actuele motie.

Goede voorbeeld

Als gemeente moeten we ook richting bedrijven het goede voorbeeld nemen. Mensen activeren is goed en we moeten dat stimuleren, maar wel op een eerlijke en nette manier. Zoals het in de fietsenstalling gaat, is er sprake van verdringing en krijgen mensen geen eerlijke beloning voor het werk dat ze verrichten. Die situatie kunnen we zo niet langer in stand houden.