Door op 7 maart 2017

Extra geld voor kinderarmoede slim inzetten

Vorig jaar maakte staatssecretaris Jetta Klijnsma bekend met ingang van dit jaar structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen om de effecten van armoede op kinderen ter verzachten. De PvdA vindt het voorstel van de besteding van die middelen, dat door het College van B en W maandag in de stedelijke commissie aan de raad heeft voorgelegd, onvoldoende.

Het voorstel is wat ons betreft onvoldoende, omdat het a) niet duidelijk maakt wat de investering precies oplevert voor de doelgroep en b) omdat er middelen niet worden besteed aan het doel waarvoor het bedoeld is.

Noodzaak om wat te doen

Helaas is het zo dat geld nog steeds een grote factor speelt voor kinderen om mee te doen in de samenleving. Kinderen uit arme gezinnen doen minder vaak aan sport of muziek, simpelweg omdat het geld er niet voor is. Ook is de kans groter dat ze er niet in slagen op school het beste uit hun talent te halen.

De middelen zijn dus van harte welkom. Enschede krijgt zo ongeveer 1,2 miljoen euro uit de pot, te besteden aan de meest kwetsbare groepen. Maar hoe zorg je dat het daar terecht komt?

Middelen aan het juiste besteden

Uit de diverse evaluaties en studies weten we een aantal dingen: we bereiken ongeveer 40 procent van de kinderen die in armoede leven, en vooral gezinnen met wat oudere kinderen komen per maand het meest tekort om goed rond te komen. Waar we dus aan moeten werken is helder.

Het raadsvoorstel dat nu voorligt maakt niet goed duidelijk hoe we nu juist voor deze groepen wat betekenen. Daar mag best een betere onderbouwing voor zijn. Het college gaat voor de behandeling van het raadsvoorstel aanstaande maandag dat nog beter inzichtelijk maken.

Extra besteding aan armoede

Het extra geld moet ook daadwerkelijk aan extra activiteiten worden besteed. Het is echter niet de bedoeling om het geld in te zetten om ergens anders geld vrij te maken. Dat lijkt in het collegevoorstel wel het geval. Reeds bestaande activiteiten worden uit het nieuwe geld gedekt, waardoor op andere plekken in de organisatie ineens geld over is.

Dat kan en dat mag niet! Extra geld voor armoede betekent extra geld voor armoede en niet vrijval elders. Middels een motie willen we dit aanstaande maandag voorkomen.

Veel initiatieven

Dat zou betekenen dat we nog meer geld in te zetten hebben om de gevolgen van armoede op kinderen aan te pakken. Ruimte voor nieuwe initiatieven en creatieve ideeën, wat de PvdA betreft.

Het college is met een aantal partners in gesprek gegaan over hoe we het best de middelen kunnen besteden. Daar wringt meteen de schoen. Nadat het extra geld onder de aandacht kwam in de media, melden meer partijen met goede ideeën zich. Er is veel creativiteit en energie om wat te betekenen en waar de middelen goed besteed worden. Echter, er is niet veel ruimte geboden voor dergelijke initiatieven en dat is jammer.

Wat ons betreft komt er dus geen geld ‘vrij’, maar bieden we met het extra geld ook nieuwe innovatieve partijen de kans om waardevolle activiteiten te kunnen ondernemen voor kinderen in armoede.