Door op 12 juli 2016

Enschede: nieuwe visie op de toekomst

Het stedelijk gebied is de motor van de economie. Daar moet het gebeuren. Economische bedrijvigheid ontstaat vaak daar waar veel kennis, kunde en ondernemerschap bij elkaar komt. De Toekomstvisie Enschede is inmiddels gedateerd en verdient een update.
Helaas haalde onze motie strategische economische agenda Enschede die daartoe opriep het niet bij de behandeling van de Zomernota op 11 juli.

Mooie resultaten Enschede
We hebben de afgelopen maanden een aantal mooie resultaten gepresenteerd gezien. De Atlas van Gemeenten liet zien dat Enschede bij de topstijgers hoort over de afgelopen tien jaar, uit de evaluatie blijkt dat de Agenda van Twente miljoenen euro’s private investeringen heeft losgemaakt die hebben geleid tot een sterkere economische positie. En de binnenstad trok afgelopen jaar weer meer bezoekers. Bemoedigende resultaten van jarenlang met veel inzet investeren in het verbeteren van onze positie, nationaal en internationaal.
De resultaten zijn niet slechts papieren economische vooruitgang. De innovatie uit Twente is gericht op bijvoorbeeld het veiliger en beter maken van werk door inzet van drones, robotica die mensen in de zorg ondersteunt en op nieuwe en slimme materialen die bijdragen aan een schonere en duurzamere wereld. Er is in Twente, en in Enschede, veel bedrijvigheid met een maatschappelijke meerwaarde die alleen economische groei overstijgt. Iets wat we met trots kunnen zeggen en voortdurend moeten blijven uitdragen.

Voortbouwen op het succes
Maar hoe bouw je voort op dat succes? Overal in het land zien we grote ambities om regionaal met een ambitieuze economische agenda aan de slag te gaan. Rotterdam-Den Haag nog, vorige week. Daarvoor ook de Brabantse gemeenten. De wereld om ons heen zit niet stil, maar bouwt gestaag verder op het goede. Enschede en Twente moeten dat ook.
De economische opgave die moet leiden tot kansen voor iedereen is een stevige die niet vanzelf gaat, maar om een aanjagende overheid vraagt. Niet alleen voor economische groei, maar om te zorgen dat we doorgroeien naar een meer circulaire economie en dat we de welvaart die voortvloeit uit die groei eerlijk verdelen. Iedereen moet daar van profiteren.

Initiatief nemen
We moeten daarom onze regionale betekenis opnieuw doordenken met een nieuwe Agenda van Twente op komst, en rol en positie nemen. In de Zomernota geeft het college aan daarvoor niet het initiatief te willen nemen. De PvdA is daar verbaasd over. Juist nu moeten we het initiatief nemen om met alle betrokkenen een ambitieus programma neer te zetten, met een gericht plan. Dat die boodschap geen meerderheid kreeg in de raad, is dan ook zeer teleurstellend.