Door op 30 november 2016

Enschede moet beter plannen bij wegwerkzaamheden

Het verkeer stond de afgelopen weken behoorlijk vast in Enschede. Oldenzaalsestraat, Molenstraat, Prinsessetunnel. Zo maar wat voorbeelden van punten met topdrukte.

Natuurlijk zijn er een heleboel factoren die een rol spelen: het weer, een aantrekkende economie. Maar ook wegwerkzaamheden speelden een rol.

Opvallend dit najaar is het aantal werkzaamheden tegelijkertijd. Daar hebben we het college van B&W in de Stedelijke raadscommissie op 28 november bij de behandeling van de voor het komende jaar om beterschap gevraagd.

Continu probleem
Enkele jaren geleden deed zich hetzelfde scenario al eens voor: heel veel werkzaamheden aan het eind van het jaar, die een groot deel van de stad lam legden. Natuurlijk, de werkzaamheden zijn hard nodig om bijvoorbeeld maatregelen te nemen die de doorstroming verbeteren, veiligheid voor fietsers te verbeteren of regulier onderhoud te plegen om gaten en scheuren te voorkomen of te repareren.

Al die werkzaamheden zijn echter goed te plannen. Ook is het verstandig een telefoontje te plegen naar buurgemeenten om te horen wat die van plan zijn. Want de combinatie van de werkzaamheden in Hengelo met die in Enschede maakte de situatie nog beroerder.

Wethouder Van Agteren kreeg de boodschap mee volgend jaar beter te sturen op de planning. Dat kan best, maar het vraagt vooral aan het begin van het jaar wat meer discipline om te zorgen dat niet overal tegelijk de straat open ligt. Een tijdje ging dat goed, dit jaar echter niet meer. Al die extra opstoppingen leiden bovendien tot gevaarlijke situaties in woonwijken, als mensen op zoek gaan naar sluiproutes over straten die niet gemaakt zijn voor doorgaand verkeer.

Ook naar de toekomst kijken
Dat er aan de weg gewerkt wordt, is hard nodig. Enschede is goed bereikbaar en dat is juist één van onze sterke punten. Laten we zorgen dat dit zo blijft. Dat doen we door veel in te zetten op het stimuleren van fietsgebruik, in de eerste plaats door de kwaliteit van fietsverbindingen te verbeteren.

Maar met alleen kleine maatregelen houden we de bereikbaarheid van Enschede niet op peil, we moeten ook goed doordenken welke ontwikkelingen ons de komende tijd te wachten staan en hoe daar op in te spelen. Welke keuzes moeten we de komende jaren maken en wat kost dat? Een belangrijke vraag die we alleen kunnen beantwoorden als we het totaalplaatje hebben.
Daarom waren we dinsdag 29 november in de stadsdeelcommissie Oost ook kritisch over de geplande fietsbrug over het spoor bij de Euregioweg. Hoewel die brug ongetwijfeld de bereikbaarheid van het bedrijvenpark Euregio verbetert, is 2,5 miljoen euro veel geld. Dan moet je wel weten wat je de komende jaren verder nog moet investeren om Enschede goed bereikbaar te houden.

Neem bijvoorbeeld de discussie over de Noordelijke Ontsluitingsweg Enschede Kennispark (NOEK), de rondweg tussen Deurningerstraat en Kennispark. De discussie daarover lijkt nu in de ijskast te staan omdat de coalitiepartijen het oneens zijn over hoe verder. Maar een goed en snel antwoord is nodig om de verkeersproblemen in Enschede-Noord, zowel op de singels als in Bolhaar, op te lossen.