Door op 16 november 2016

Enschede Kennisstad: meer inzet zou lonen!

Economisch gezien is onze kennisindustrie ons belangrijkste bezit. Een universiteit, een hogeschool en het ROC, sterke innovatieve (technologische) bedrijven en duizenden knappe koppen leveren een belangrijke bijdrage aan welvaart en werkgelegenheid. Aantrekkelijk voor talent en bedrijven.

Belangrijk dat we dat ook uitstralen. Enschede is een echte kennisstad, maar het college van B&W wil die boodschap echter helemaal niet meer laten horen. Daarom diende de PvdA bij de begrotingsbehandeling op 14 november samen met de VVD een motie Kennisstad in om de promotie van Enschede als kennisstad kracht bij te zetten.

Talenten aantrekken en behouden
Al die technologische topbedrijven in de regio hebben toptalent nodig. Daarvoor is het van belang dat de aantrekkelijkheid van Enschede wordt gezien en gevoeld. Een allereerste stap is dat zelf ook trots uitdragen. Maar dat uitdragen is de laatste tijd flink minder geworden.
De inspanningen voor het uitdragen van Enschede als kennisstad zijn momenteel beperkt. De inspanningen die daarvoor wel worden gedaan, zijn veelal versnipperd. De gemeente Enschede stuurt niet meer met heldere doelstellingen op het imago van kennisstad.

Actieplan
We droegen het college op te komen tot een visie op het uitdragen van Enschede Kennisstad, waarbij de visie wordt vertaald in concrete doelstellingen en een gecoördineerd en samenhangend actieplan.

Helaas haalde motie het niet. Teleurstellend, omdat stevige profilering van de kennisregio Twente gebaat is bij een sterke profilering van Enschede als kennisstad. En vice versa.