NDR vastgesteld door gemeenteraad

Door Deniz Dönmez op 21 december 2018

In de raadsvergadering van 10 december is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vastgesteld. De NRD is een plan van aanpak voor een onderzoek naar de milieu-effecten van verschillende middelen om groene energie op te wekken. Dit onderzoek zal uiteindelijk over een half jaar aan de basis liggen van de Energievisie, waarin het duurzaamheidsbeleid van de gemeente wordt vastgesteld. Het is daarom ook een belangrijke beslissing die genomen is.

Als coalitiepartner hebben wij in de loop naar dit besluit toe intensief samengewerkt om tot een breed gedragen voorstel te komen. Onze insteek was, en is duidelijk: bij een onderzoek dat ons vele jaren vooruit moet helpen en over onze duurzame toekomst gaat, sluiten wij bij voorbaat geen mogelijkheden uit. Dat betekent dus dat de plaatsing van windmolens ook zal worden onderzocht.

De verduurzaming van Enschede vereist ingrijpende en belangrijke beslissingen. Een goed onderbouwd onderzoek, waarin alle aspecten zijn meegenomen, helpt ons bij het maken van deze besluiten.

In 2019 volgt de inhoudelijke discussie tijdens het vaststellen van de Energievisie.

Rode groet,

Deniz

Deniz Dönmez

Deniz Dönmez

Geboren in Almelo en opgegroeid in het mooie Enschede. De stad die mij een gevoel van trots geeft en mij laat zien dat noaberschap een groot goed is. De afgelopen twee jaar heb ik mij ingezet voor jongerenparticipatie in de politiek. Jongeren hebben vaak een duidelijke mening en mijn doel was en is nog steeds

Meer over Deniz Dönmez