Door op 3 april 2017

Eindelijk duidelijke invulling voor klachtencommissariaat

Sinds het begin van deze raadsperiode zijn we bezig met een eigen klachtencommissaris voor de gemeente. Iemand die onafhankelijk en kritisch over de schouder meekijkt hoe de gemeente met haar inwoners omgaat. Er is nu eindelijk zicht op een toekomstbestendige invulling.

Dat heeft even geduurd. In de tussentijd is de functie volop onderwerp van discussie geweest. Er is getouwtrek over wat de klachtencommissaris mag en niet mag. Maar ook onder wie de klachtencommissaris valt.

Direct onder de raad

Wij hebben altijd gesteld dat een klachtencommissaris direct onder aansturing van de raad het beste is. Immers, de klachtencommissaris controleert vooral het college in de uitvoering van het beleid. Dan zou het gek zijn dat datzelfde college ook leiding geeft aan de klachtencommissaris.

In het meest recente raadsvoorstel, opgesteld door het college van burgemeester en wethouders, opperden zij opnieuw om de functie volledig bij het dagelijks bestuur van de gemeente neer te leggen. Gelukkig was daar in de raad veel weerstand tegen. Dat leidde tot een aangepast voorstel. De klachtencommissaris wordt nadrukkelijk dichterbij de gemeenteraad gepositioneerd. Daar zijn we blij mee: de commissaris is een functionaris namens de raad, die onafhankelijk moet werken en ook makkelijk en toegankelijk moet zijn voor de inwoners.