Een duurzaam begin van 2019

Door André Boersma op 11 januari 2019

Verschillende aan snelwegen gelegen gemeenten gaan de plaatsing van zonnepanelen langs snelwegen en op geluidswallen nader onderzoeken. In 2016 diende ik namens de PvdA Enschede hieromtrend een motie in die breed werd gesteund door de gemeenteraad. Ruim twee jaar later komt er schot in de zaak, al geeft Rijkswaterstaat aan dat het nog wel drie of vier jaar kan duren voordat de panelen er daadwerkelijk komen te liggen.  De Tubantia van zaterdag 22 december schreef het volgende:

In een proefstudie is al gekeken naar de mogelijkheden langs de A35, vanaf Wierden tot de Duitse grens. Bij de opwekking van duurzame energie langs zogenoemde A- en N-wegen gaat het bijvoorbeeld om zonnepanelen in de berm. Daarvoor zijn mogelijk de groene ruimtes bij knooppunten en afslagen geschikt te maken. Maar ook op geluidschermen en op het water kunnen zonnepanelen geplaatst worden. Dat laatste is de reden waarom waterschap Vechtstromen medeondertekenaar is van een opdrachtbrief aan Rijkswaterstaat (RWS). Ook netbeheerder Enexis doet mee. Rijkswaterstaat kijkt naar de mogelijkheden om op bepaalde locaties grond beschikbaar te stellen voor de energietransitie. Daarbij mogen er geen nadelige gevolgen zijn voor de veiligheid en doorstroming op de betreffende wegen. Over de resultaten van de voorverkenning voor het tracé Wierden-De Lutte wil Rijkswaterstaat nog niets zeggen. “Maar we zien deze studie wel als een kans om een bouwsteen te maken voor de regionale energietransitie Twente”, meldt een woordvoerster Rijkswaterstaat. De Twentse gemeenten zien een mogelijkheid om deze energieopwekking op te nemen in de Regionale Energie Strategie. Deze strategie, waaraan nu wordt gewerkt, moet duidelijk maken wat gemeenten de komende jaren bijdragen aan de energietransitie.”

Dit lijkt me een goed vooruitzicht voor een bredere samenwerking met RWS.

André Boersma

André Boersma

Mijn naam is André Boersma. Ik ben geboren in de Enschedese volkswijk Pathmos, in november 1954. Mijn jeugd bracht ik door op Pathmos, in de Veldkamp en de Wesselerbrink. Ik ben 44 jaar getrouwd, heb twee kinderen en vijf kleinkinderen en woon nog steeds in het prachtige Enschede. Na mijn opleiding tot El-lasser ben ik op 15-jarige leeftijd aan

Meer over André Boersma